Ordensreglement

 

 

Ordensreglementet gælder hele området Marielyst Strandpark Ferieby, og skal ophænges synligt i alle udlejningshuse. Til højre finder du links til ordensreglementet på dansk, engelsk og tysk til ophængning.

 

Veje

 • Der må max køres 30 km i timen på asfaltvejen / stamvejen og max 20 km i timen på øvrige veje.
 • Parkering på vejene må kun ske i kortere perioder og må ikke genere færdslen på vejene
 • Der må ikke camperes, opstilles campingvogne, trailere og lignende på vejene
 • Pas på legende børn.

 

Søen

 • Der må ikke bades, sejles eller fiskes i søen.
 • Affald og sten må ikke henkastes i søen.
 • Stien langs søen er udelukkende gangsti.

 

Grunde

 • Ubebyggede grunde skal holdes fri for højt ukrudt og højt græs, og de skal holdes fri for affald af enhver art, så de fremtræder pæne og ordentlige.
 • Campingvogne, trailere, containere og lignende må ikke henstilles eller opbevares på ubebyggede grunde.
 • Beboelsesvogne til håndværkere i.f.m. med byggeri i få måneder er undtage.Beboelsesvogne til håndværkere i.f.m. med byggeri i få måneder er undtage.
 • Byggeaffald, overskydende jord, grus m.v. skal bortskaffes hurtigst muligt, og overskydende byggematerialer skal opbevares, så de ikke er til gene for naboer.
 • Ved færdiggørelse af byggeri skal veje, fællesområde og skel reetableres, såfremt de har lidt skade.
 • På byggegrunde skal byggematerialer fastgøres, så de ikke flyver rundt i området.

 

Musik

 • Der må ikke spilles høj musik for åbne døre og vinduer efter kl. 22.00.

 

Hunde

 • Hunde skal holdes i snor.
 • Deres efterladenskaber skal samles op.

 

Fællesarealer

 • Der må ikke camperes på fællesarealerne.
 • Der må opstilles festtelte, men de må højst stå i 4 dage i alt
 • Boldspil og andre aktiviteter på fællesarealerne må kun ske med hensyn til beplantning og naboer.

   

   

 

 

 

Reglementet

 

Her finder du det gældende ordensreglement på to forskellige sprog:

Ordensreglement på engelsk (Rules of order) »

 

Ordensreglement på tysk (Verhaltensregeln) »

 

 

 

Vedtægter

 

Se vedtægterne her »
Vedtægter fra den 12. august 2004 ændret den 12. april 2006, den 26. april 2008 og senest den 15. maj 2010.

 

 

 

 

 

Grundejerforeningen Marielyst Strandpark Ferieby