Referater fra bestyrelsesmøderne

 

 

Bestyrelsesmøde den 3 november 2019

 

 

 • Alle kanterne langs søen er blevet klippet i år – vi kom hele turen rundt, nu vi var i gang.

 • Projektet med rensning af dræn-rør har vist sig mere omfattende end forventet, og pågår stadig. Der er flere dæksler der ikke kan findes, de er dækket med jord, og bliver gravet fri nu, og bliver løftet op, så de vil være synlige igen.

 • Der er fortsat udfordringer med såvel trailere som containere – vi har fået flere klager og henvendelser herom, og kontakter nu de berørte grundejere skriftligt.

 • Vejene får en mindre tur inden vinteren sætter ind.

 • Der har været afholdt auktion over konkursboets sidste grunde og arealer. I den forbindelse vores andel af ejendomsskatterne blevet tilbageført, og vi genoptager nu på ny udstykningssagen, således at vi kan komme helt i mål.

 • På kommende generalforsamling fremlægger bestyrelsen forslag til hvordan pengene evt. kan anvendes, og de forslag der har været nævnt igennem flere år vil blive taget op, ligesom bestyrelsen vil fremlægge vores anbefaling. Denne vil includere, at en del af pengene bliver tilbagebetalt til grundejerne.

 • Økonomi ser fin ud, men der er brugt flere penge på søvedligeholdelsen i år, da vi har været hele søen rundt.

   

   

  Bestyrelsesmøde den 8 september 2019

   

   

 • Kanterne langs søen bliver klippet af gartneren nu, det er den bagerste del af søen der står for tur i år.

 • Dæksler til dræn er nu fundet – og vi kan endeligt, langt om længe komme videre med rensning af dræn.

 • Udfordringer med diverse containerne er ved at være løst – der er dog enkelte der henstår i.f.m. byggerier.

 • Biler uden plader er løst – det sammen med trailere.

 • Vejene i acceptabel stand – og kan klare sig til foråret.

 • Der er auktion over konkursboets arealer i kommende uge, og vi kan få afsluttet det kapital og komme videre.

 • Økonomi ser fin ud, budgettet til gartneren er ved at være opbrugt, og sæsonen er ved at være afsluttet.

 • Gadespejl opsat i svinget – og det fungerer.

 • Behandling af broer afsluttet, men skal have igen i 2020.

   

   

  Bestyrelsesmøde den 19 maj 2019

   

 • Vejfirma færdig med at ordne veje.
 • God generalforsamling gennemført, referat lagt på hjemmesiden og kontingentopkrævninger på vej ud.

 • Vi vælger Oldfruen til generalforsamlingen igen i 2020, hvor den afholdes den 26/4-2020.

 • Bestyrelsen konstitueret med Jørgen som næstformand og Elsa fortsætter også som kasserer.

 • Intet nyt om dræn og intet nyt om konkursboets tvangsauktion.

 • Udfordringer med kloak på nordsiden, hvor Guldborgsund Forsyning ikke vil overtage vedligeholdelsen, da de mangler dokumentation for at alt er udført korrekt. Vi kontakter det firma der oprindeligt stod for projektet.

 • Flere henvendelser omkring skure, containere, gyngestativer på fællesareal m.v.

 • Fin økonomi, gennemgang heraf.

   

   

  Bestyrelsesmøde den 10 marts 2019

   

 • Der har været møde med vejfirma – og veje ordnes inden udgangen af april måned.
 • Der må ikke kommet mere materiale i vejene – det materiale der er, skal genbruges så vejene udjævnes. Det er hele området, der skal ordnes. På nordsiden er der dog ikke materiale nok i nuværende veje. Der skal mere materiale i dem.

 • Dræn pågår stadig.
 • Et par lamper er blevet ordnet.
 • Konkursboet lukkes ned nu – og det sidste sendes på tvangsauktion. Dialog med kurator via vores advokat m.h.t. fællesarealerne.
 • Stor gennemgang m.h.t. lampeforslag, som bliver gennemgået på kommende generalforsamling.
 • Flere henvendelser omkring byggeri og ændringer i øvrigt fra grundejere.
 • Forslag modtaget til generalforsamling, og materiale til brug herfor gennemgået i øvrigt.
 • Kort status og gennemgang af økonomi.

   

   

  Bestyrelsesmøde den 13 januar 2019

   

 • Vi nåede ikke dræn i 2018 – men forsøger stadig. Ny entreprenør på banen.
 • Veje – der er aftalt møde med vejfirma, vi er ikke tilfredse med den løsning der er, hvor vi vedvarende kommer mere materiale i vejene.
 • Regnskabet klar til revisor – og der er lagt budget og vedligeholdelsesplan for 2019.
 • Det er alene indkaldelse og dagsorden til generalforsamling der udsendes med fysisk post, resten bliver lagt på hjemmesiden for at spare porto.
 • Ny kasserer efterspørger et økonomisystem, men vi forsøger at køre videre med nuværende Excell-løsning, for at gøre det så simpelt som muligt.
 • Flere henvendelser omkring veje, lamper og muligt ulovligt byggeri,
 • Redningskranse gennemgået og fundet OK.

   

   

  Bestyrelsesmøde den 2 december 2018

   

 • Dræning: Det er ikke lykkedes t få en entreprenør til at kigge på opgaven, men vi arbejder videre med projektet.
 • Dialog med elektrikker m.h.t. lampeløsning.
 • Økonomi følger budgettet.
 • Vandstand i søen stabiliseret qua ændret vejrforhold i.f.t. sommeren.
 • Flere grundsalg på norsiden – og flere byggerier i gang.
 • Konkursboet på vej til at blive lukket ned – stadig ingen løsning m.h.t. fællesarealer.
 • Nye velkomstbreve udarbejdet incl. henvisning til hjemmesiden.
 • Der er grundejere der nu har fået klippet beplantning ud med fællesvejen.

   

   

  Bestyrelsesmøde den 29 juli 2018

   

 • I.f.t. at vi har haft den tørreste sommer i mange år, klarer søen sig pænt.
 • Der er klippet langs kanter – og den årlige oprensning igangsættes i sensommeren.
 • Cirkuspladsen er blevet klippet – det samme med de ubebyggede grunde.
 • Der indhentes tilbud på ny lampeløsning ved elektriker.
 • Flere lamper væltet, hærværk, men er ordnet igen.
 • Der kigges på elforbrug til pumperne – udgifter steget markant.
 • Ny kasserer - adinistrator i gang, og de sidste formalia omkring bankskifte til Arbejdernes Landsbank ved at være på plads.
 • Kontakt til lokale leverandører vedrørende dræning, men de har for mange opgaver, for lidt interesse.
 • info om GDPR er lagt på hjemmesiden..
 • Der kigges på velkomstbrev/mail til nye grundejere i foreningen.
 • Stort set alle kontingenter er kommet i hus, de resterende sendes til inkasso nu.
 • Fin økonomi fortsat

   

   

  Bestyrelsesmøde den 23 september 2018

   

 • Meget lav vandstand i søen – og når der kommer noget mere vand og blæst, vil den tage sig pænere ud.
 • Qua meget lidt nedbør i sommerens løb, er udgifter til vedligehold herunder plæneklip reduceret markant i 2018.
 • Tvangsauktion over 23 ubebyggede grunde på nordsiden – vi anmelder fuldt krav på samtlige grunde.
 • Arbejdet med nye lampeløsninger pågår.
 • Fin økonomi.
 • Rundtur i Strandparken, hvor flere grundejere har spurgt til nedklipning af bevoksning ud mod fællesveje, hvilket er OK
 • Tungt at få lokale leverandører til at rense dræn – men vi arbejder videre hermed.
 • Fællesmøder omkring veje for alle grundejerforeninger aflyst, og vi tror ikke det kommer i gang igen.
 • Ny bankløsning fungerer – det samme med administrator.

   

   

  Bestyrelsesmøde den 29 juli 2018

   

   

 • I.f.t. at vi har haft den tørreste sommer i mange år, klarer søen sig pænt.
 • Der er klippet langs kanter – og den årlige oprensning igangsættes i sensommeren.
 • Cirkuspladsen er blevet klippet – det samme med de ubebyggede grunde.
 • Der indhentes tilbud på ny lampeløsning ved elektriker.
 • Flere lamper væltet, hærværk, men er ordnet igen.
 • Der kigges på elforbrug til pumperne – udgifter steget markant.
 • Ny kasserer - adinistrator i gang, og de sidste formalia omkring bankskifte til Arbejdernes Landsbank ved at være på plads.
 • Kontakt til lokale leverandører vedrørende dræning, men de har for mange opgaver, for lidt interesse.
 • info om GDPR er lagt på hjemmesiden..
 • Der kigges på velkomstbrev/mail til nye grundejere i foreningen.
 • Stort set alle kontingenter er kommet i hus, de resterende sendes til inkasso nu.
 • Fin økonomi fortsat

   

   

  Bestyrelsesmøde den 10 juni 2018

   

   

 • Veje er blevet ordnet – både asfalt og grusveje.
 • Søen bærer præg af den manglende nedbør og høje temperaturer.
 • Ubebyggede grunde klippes inden Skt. Hans – helt efter planen.
 • Drænprojektet – næste step går i gang nu.Vejene ordnes – når vejret tillader.
 • Kontingentopkrævninger udsendt herunder referat (henvisning til hjemmesiden) generalforsamlingen.
 • Der er lavet aftale med ekstern partner omkring bogholderi og regnskab.
 • Der kigges på etablering af ny bankløsning i.f.m. kasserer-skifte.
 • Henvendelse til grundejer med byggematerialer på fællesveje og fællesarealer.
 • Der kommer info om GDPR (behandling af persondata) på hjemmesidenFin økonomi fortsat.
 • Generalforsamling 2019 holdes igen hos Oldfruen på Marielyst StrandvejGeneralforsamling i 2019 bliver den 28. april 2019.
 • Fin økonomi fortsat.

   

   

  Bestyrelsesmøde den 11 marts 2018

   

 • Udstykningssagen – desværre ikke noget nyt.
 • Interessant omtale af planer for centeret, velkomstcenter m.v. i Folketidende.
 • Meget vand i området – dels p.g.a. meget regn de seneste dage, dels snevejr, som nu tør og giver vand.
 • Vejene ordnes – når vejret tillader. Der kigges på enkelte revner / huller i asfaltvejen.
 • Vi har fået repareret dræn på 10’er vejen, og kan nu komme videre med drænprojektet.
 • Broreparationer afsluttet.
 • Materiale til generalforsamling klargjort og klar til udsendelse.
 • Træer beskåret – det har været så omfattende, at vi næppe skal beskære før i 2020.
 • Fin økonomi fortsat.
 • Generalforsamling i 2019 bliver den 28. april 2019.

   

   

  Bestyrelsesmøde den 21. januar 2018

   

   

 • Udstykningssagen kører fortsat – konkursbo og kommunen er i dialog om de ejendomsskatterestancer der påhviler konkursboet. Vores advokat er fortsat i dialog med parterne, og der følges op og rykkes løbende.

 • Enkelte lamper virker ikke igen, formentligt fordi de står under vand. Bestyrelsen overvejer at komme med forslag omkring lampesituation til kommende generalforsamling

 • Broreparationer næsten færdige – mangler en enkelt planke eller to.
 • Økonomi og budgetopfølgning gennemgået, herunder det samlede årsregnskab, som nu sendes til revisor.
 • Budget og vedligeholdelsesplan for 2018 er der arbejdet med – hvor vi igen går efter et 0-resultat.
 • Forslag modtaget fra Bøtø Nor m.h.t. vedligeholdelse af det arbejdsbælte de har krav på – men vi afviser forslaget som vil indebære at vi skal betale dem for vedligeholdelse, men vi mener vi har betalt herfor via bidrag til Bøtø Nor over ejendomsskatten.

   

   

  Bestyrelsesmøde den 3. december 2017

   

   

 • Udstykningssagen kører fortsat – konkursbo og kommunen er i dialog om de ejendomsskatterestancer der påhviler konkursboet. Vores advokat er fortsat i dialog med parterne.

 • Alle lamper er ordnet – og det fungerer, og er klar til den mørke sæson og vinteren.
 • De nødvendige broreparationer er i fuld gang.
 • Problemer med drønledninger på 10’er vejen, og hvor kloakfirma skal hjælpe os med reparation af dræn. Før dette arbejde er tilendebragt kommer vi ikke videre med øvrige dræn, da der p.t. ikke er gennemløb i alle dræn.

 • Økonomi og budgetopfølgning gennemgået. Vi indtægsfører tidligere hensatte ejendomsskatter i indeværende regnskabsår – efter aftale med revisor.
 • Bestyrelsen har etableret drejebog for ’årets gang i grundejerforeningen’ som giver bedre overblik og mere struktur på bestyrelsens arbejdsopgaver.
 • Udfordringer med REFA og ny renovationsordning, og hvor de ikke har tilpasset vognparken til de små veje. Vi holder øje med udviklingen herpå
 • Der er enkelte grundejere der er begyndt at fodre ænder, og der tages kontakt hertil, da vi frygter det til tiltrække rotter, som er et stort problem i kommunen generelt.

   

   

  Bestyrelsesmøde den 22. oktober 2017

   

  • Udstykningssagen kører fortsat – konkursbo og kommunen er i dialog om de ejendomsskatterestancer der påhviler konkursboet. Vores advokat er i dialog med parterne.

  • Lamperne bliver der kigget på ultimo oktober måned 2017.

  • De nødvendige broreparationer / udskiftning sker også ultimo oktober måned 2017.

  • Der plantes blomsterløg ved indgangsportalen, ’guldborgsund-blandingen’ som er kendt i andre dele af Marielyst og i kommunen generelt.

  • Der kigger på spuling af drænledninger, der er problemer med meget vand, og det er formentligt fordi der er udfordringer med drænsystemet.

  • Udgift til spuling af dræn er bekostelig og ikke med i budgettet, hvorfor det må antages at vi får underskud i grundejerforeningen for 2017.

  • Den årlige sø-klipningstur er tilendebragt og færdig.

  • Der har været afholdt ERFA-møder for alle formænd – og alle grundejerforeninger har været samlet for at drøfte evt. samarbejde omkring vedligeholdelse af områdets veje.

  • Vi har fået henvendelse om etablering af internet og bredbånd i området – men vi går ikke i dialog herom, da det vil kræve antenne og paraboler, som vores deklaration ikke giver mulighed for.

  • Der kigget på et enkelt skur som strider meget mod deklarationen.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 30 juli 2017

    

    

  • Udstykningssagen kører – og der er accept fra såvel konkursboet som fra kommunen, vi mangler alene at få formalia på plads, så vi kan komme videre.

  • Planer for centerområdet gik ikke som forventet, og lige nu ser det ud til at centeret lukkes ned, forhåbentligt kun for en periode.

  • Vi vælger at få ordnet cirkuspladsen ved centeret, da ingen slår græsset, og det er ved at gro til, og meget lidt kønt for området som helhed.

  • Søen for sin årlige tur med udgangen af august måned – det er den forreste del fra centeret der står for tur i år.

  • Der er en del ukrudt udenfor bedene og beplantningen, som vi får gartneren til at ordne.

  • Broerne står også for tur når vejret er til det – det samme gæld indgangsportalen.

  • Vi får en del henvendelser fra folk der vil bygge i området – positivt.

  • Arbejdsdag afholdt – men meget sparsomt fremmøde. Gentages ikke.

  • Vejene får en tur når hovedsæsonen er overstået. Til trods for store mængder nedbør er vejstandarden generelt pæn, men der er enkelte steder, hvor der skal ske noget.

  • Økonomi fin – vi følger de lagte budgetter.

  • Henvendelser omkring Marielyst Vognmandsforretning – og at der er store støvgener og der arbejdes udenfor de retningslinier der er fastlagt. Vi arbejder videre med denne sag.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 21. maj 2017

    

    

   >
  • Intet nyt fra konkursboet – og planer for centerbygningen pågår stadig. Fitnesscenteret lukker desværre med udgangen af måneden.

  • Udstykning afventer at vores advokat får lavet aftale med konkursboets advokat. Der er lavet et konkret oplæg, som skal drøftes med konkursboet. Er godkendt af kommunen.

  • Bestyrelsen har været på rundtur i området. Vedligeholdelsen følger samme niveau som 2016, der er dog enkelte steder på nordsiden hvor der skal fjernes ukrudt, og broerne er besigtiget, hvor der skal ske vedligeholdelse / udskiftning enkelte steder.

  • Dialog med gartneren senere på måneden m.h.t. beplantning ved portalen.

  • Problemer med måge-efterladenskaber har løst sig selv – regnen har fjernet det der var, og vi har kigget på ’måge-skræmsler’, men besluttet at vi afventer.

  • Dialog med grundejere med byggeaffald.

  • Fin økonomi – vi følger planerne, og der udsendes kontingentopkrævninger nu.

  • Diverse praktiske ting omkring bankforhold, hvor der skal ske en række administrative ændringer.

  • Referat fra generalforsamling udsendes nu – incl. invitation til fælles arbejdsdag. Det er Henrik Moberg der koordinerer indsatsen på arbejdsdagen.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 5. marts 2017

    

  • Intet nyt fra konkursboet – og planer for centerbygningen pågår stadig.

  • Udstykning afventer møde med kommunen og landinspektør. Vi forsøger samtidigt at få ændret deklarationen, så konkursboet ikke længere er påtaleberettiget, tingene kompliceres for den enkelte grundejer når der skal byggeansøgninger igennem hos kommunen.

  • Vi har løbende målt vandstanden i søen – og alt er som det skal være.

  • Plantning af blomsterløg ved indkørslen til Strandparken blev for dyrt og for kompliceret. Vi undersøger hvad vi kan få at stedsegrønne planter og hvornår de kan plantes.

  • Vi overvejer at klippe alle grunde på nordsiden, der ligger i 1. række ud mod søen, da de få grunde vi klippede sidste sommer, løftede området markant.

  • Der er rigtigt meget måge-efterladenskaber på bro ved centeret, så meget at den er ubehagelig at gå på. Vi får den spulet ned – det undersøges om det kræver ny olie.

  • Der er enkelte færdigbyggede huse, der har byggeaffald opmagasineret på nabogrunde – vi tager kontakt til disse herom.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 22. januar 2017

    

    

  • Hele lampeprojektet er færdigt – og alle lamper lyser som de skal.

  • Udfordring med at vi har brugt for billige pærer, som ganske enkelt brænder af – men vi skifter til en bedre kvalitet fremadrettet.

  • Gartnersamarbejde 2017 – og niveau herfor drøftet. Fremlægges som en del af vedligeholdelsesplanen til generalforsamlingen.

  • Møde med landinspektør og Guldborgsund Kommune i marts måned.

  • Regnskab 2016 underskrevet og godkendt. Udsendes sammen med generalforsamlingsmateriale.

  • Enkelte henvendelser fra grundejere omkring biler, campingvogne og affald på enkelte grunde. Vi tager dialog med de pågældende.

  • Forventet forløb af generalforsamling drøftet.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 30. oktober 2016

    

   • Lampeprojektet i fuld gang. Udfordringer med at der er kabler og ledninger der er gravet over flere steder. Specielt slemt er det ved centerbebyggelsen, og vi har besluttet at grundejerforeningen ikke vil bekoste reparation heraf – det er ikke en del af fællesarealerne.

   • Fibia vil ikke fjerne deres ledninger, men det er op til os, så vi fjerner dem selv.

   • Alle løse ledninger er fjernet, der hvor der er eludtag på fællesarealerne, er disse sat på en træpæl, så vi ved hvor de er.

   • Intet nyt fra konkursboet, men planer omkring centerbebyggelsen er i gang. Der er udfordringer med konkursboet og betaling af kontingent, da de mener at området ikke er udstykket, derfor skal de alene betale eet kontingent, selvom de har 10-15 grunde til salg, spredt ud over hele nordsiden.

   • Dialog med landinspektør om udstykning, men tungt administrativt.

   • Cirkus Baldoni kontaktes – idet de har knækket et kloakdæksel på cirkuspladsen ved centeret.

   • Muldvarpe er en vedvarende udfordring. Vi har erfaret, at jo mere vi gør, jo flere muldvarpe kommer. Har vi fjernet en muldvarp, kommer der en ny og graver nye gange – og dermed flere muldvarpeskud.

   • Vejen er ordnet, men vi tager en tur rundt for at sikre at alt er OK.

   • Dialog om at få etableret blomsterløg / Guldborgsund-blanding ved indkørslen til Strandparken.

   • Bekymring omkring vandstanden i søen og udledning til Norkanalen. Vi følger op herpå.

   • Jordareal ud mod Norkanalen skal ikke vedligeholdes af os – nabogrundejerforeningen har undersøgt det, og det er Norkanalen der selv står herfor.

   • Beplantning ved elskabet klippes ned – generer de lysfølere der er.

   • Regnskab og budget kører fint, alt er efter budget.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 14. august 2016

    

   • Vi går i gang med at få ordnet alle lamper og ledninger – inden vinteren sætter ind. En stor del af de løse ledninger der ligger mange steder, er dog fra det gamle Fibernet, hvor det er Fibia vi skal have til at fjerne det.

   • Yderligere vedligeholdelse på nordsiden, primært omkring søen, igangsættes nu.

   • Veje er ordnet nu.

   • Udstykningssag er igangsat.

   • Der bliver klippet omkring søen p.t.

   • Knækket brønddæksel ved centerbebyggelsen – efter cirkus. Vi må have dem til at udskifte det.

   • Der sker intet m.h.t. konkursboet og salg af grunde m.v.

   • Budgettet følges – fin økonomi.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 19. juni 2016

    

   • Bestyrelsen har konstitueret sig med Jørgen Have Poulsen som næstformand og Elsa Kock som kasserer.

   • Tilfredshed med gennemførelsen af generalforsamlingen, og vi vælger Marielyst Badehotel / Nørrevang igen til næste år.

   • Reparation og vedligeholdelse af vejene pågår stadig.

   • Dræning flere steder – vi forsøger at få kamera igennem drænsystemet for at få afklaret hvor udfordringer opstår.

   • Løse ledninger flere steder blev drøftet på generalforsamlingen – og vi tager det i.f.m. gennemgang af lamper inden vinteren starter 2016.

   • Der tages kontakt til den landinspektør der har udstykket området – for at få startet udstykningssagen op.

   • Diverse ledninger fra Marielyst Fibernet / Fibia. Vi kontakter Fibia for at få fjernet disse ledninger.

   • Der bliver klippet græs ved centerbebyggelsen – inden ferien starter efter aftale med købmanden.

   • Der bliver klippet langs søen snarest.

   • Status på økonomi: Budgetter følges.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 6. marts 2016

    

   • Møde har været afholdt med kurator / konkursboet, hvor forskellige muligheder drøftet. De er i dialog med Guldborgsund Kommune m.h.t. de u-udstykkede grunde m.v. Meddelt parterne, at grundejerforeningen overtager nordsiden fra den 1. januar 2016.

   • Ordensreglement drøftet – som skal løse nogle af de udfordringer der har været i foreningen. Udsendes til medlemmerne i.f.m. generalforsamlingen.

   • Dialog om gartnersamarbejde på nordsiden, hvor vi vælger samme gartner som passer sydsiden. Priser modtaget og drøftet, accepteret.

   • Økonomi og regnskab drøftet – og klar til udsendelse i.f.m. generalforsamlingen.

   • Flere henvendelser fra grundejere m.h.t. carportbyggeri i grundejerforeningen, som ikke overholder den deklaration der er for området.

   • Veje er ved at blive ordnet – helt som aftalt og besluttet.

   • Torben Hoffmann udtræder af bestyrelsen –og Kaare Nielsen indtræder i stedet. Torben bliver suppleant i stedet for Kaare.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 17. januar 2016

    

   • Sammenlægning med nordsiden: Kurator har henvendt sig, man ønsker endeligt at komme videre, og der er møde med kurator i februar måned 2016.

   • Forskellige muligheder i.f.t. nordsiden drøftes – bl.a. mulighed for opdeling i 2 grundejerforeninger, men det vurderes at vi ikke kan få kommunens godkendelse hertil.

   • Bestyrelsen har besluttet, at vi uanset udfald af mødet med kurator overtager nordsiden fra den 1. januar 2016, og går snarest i gang med veje, møde med gartner m.v.

   • Sag med carport opført så den på ingen måde overholder deklarationen. Sagen er ved kommunen, grundejer har søgt dispensation – og fået afslag herpå. Vi afventer.

   • Regnskab, budget m.v. drøftet.

   • Beslutning af igangsætning af ordning af veje – både på nord- og sydsiden.

   • Bestyrelsen fremsætter forslag om nyt ordensreglement på kommende generalforsamling.

   • Økonomi og restancer drøftet – alt er OK og budgettet følges.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 1. november 2015

    

   • Sammenlægning med nordsiden: Der er ikke noget nyt.

   • Forskellige muligheder i.f.t. nordsiden drøftes – og dialog tages med kommunen herom.

   • Bøtø Nor vil have klippet buske m.v. langs norkanalen, vi forsøger at løse den i samarbejde med nabogrundejerforeningen.

   • Sagen om de opmagasinerede containere, der nu er flyttet ud på en grund, ligger stadig ved kommunen.

   • Sag om campingvogn til beboelse der er opsat på en grund ligger også ved kommunen, men skal formentligt løses via et revideret ordensreglement.

   • Portalen er rengjort og malet – det samme gælder broerne.

   • M.h.t. skiltning afventer vi og ser hvordan det fungerer – evt. i sommeren 2016.

   • Muldvarpe: Stadig mange, og der tyndes løbende ud i det.

   • Enkelte udfordringer med skilte i området, grunde der ikke vedligeholdes, men i dialog med alle herom.

   • Sag med carport opført så den på ingen måde overholder deklarationen. Henvendelser til grundejeren gav ikke det ønskede resultat, og sagen sendes nu til kommunen.

   • Besluttet at vi får gennemgået og ordner lamper én gang årligt fremover – inden vinteren sætter ind. Det er for tungt og for dyrt hvis elektrikker skal rykkes ud hele tiden.

   • Økonomi og restancer drøftet – alt er OK og budgettet følges.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 9. august 2015

    

   • Sammenlægning med nordsiden: Vi tager et nyt forsøg med kurator – herunder ønsker vi at få startet udstykningssag op, således at forholdene med konkursboet kan blive afsluttet og vi kan komme videre.

   • Alt omkring fælleshuspenge er afsluttet.

   • Sagen om de opmagasinerede containere, der nu er flyttet ud på en grund, er nu sendt til kommunen.

   • Sag om campingvogn til beboelse der er opsat på en grund ligger også ved kommunen. Derudover er vores fællesarealer taget i brug til samme formål.

   • Tidligere investor i Strandparken A/S gav på generalforsamlingen udtryk for, at de lamper der er i overskud var hans – har efterfølgende trukket dette tilbage, vi gør ikke mere ved de lamper.

   • Der er stadig dialog med kommunen om skiltning ind til området.

   • Gartneren har klippet buske m.v. ned, beskæring, og der bliver ny kigget på klipning langs søbredden.

   • Der er blevet vandet for myrer – rensning og portal og broer udestår fortsat.

   • Henvendelse fra grundejer der ønsker ny generalforsamling, advokaten afsat m.v. Sagen sendes til vores advokat som svarer herpå.

   • Henvendelse fra samme grundejer omkring nordsiden med en række påstande – som alle er blevet belyst på generalforsamlingen.

   • Økonomi og restancer drøftet – alt er OK.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 7. juni 2015

    

   • Stadig intet nyt om sammenlægning med nordsiden: Vi hører intet fra kurator. Alle henvendelser henvises fremover til kurator.

   • Stadig enkelte udeståender m.h.t. udbetaling af fælleshusindskud – den saldo der er ved advokaten overføres nu til grundejerforeningen, som forestår de sidste udbetalinger.

   • Opfølgning på generalforsamlingen: Det praktiske fungerede, vi kan vælge Nørrevang til næste år.

   • Spørgsmål og kommentarer omkring plæneklip – som er drøftet med gartneren og er blevet løst.

   • De opmagasinerede containere, der blev krævet fjernet på generalforsamlingen, er nu solgt til den grundejer, der klagede herover, og nu står containerne opmagasineret på en grund i området. Det er langtfra optimalt, og der er dialog med grundejeren herom – de skal fjernes indenfor kort tid, det er dobbeltmoral så det klodser det her.

   • Tidligere investor i Strandparken A/S mener at de lamper der er i selskabets besiddelse, er hans – vi overvejer at tage dialog med ham herom.

   • Ønske om fremrykning af generalforsamling drøftet, det ønsker bestyrelsen ikke, bl.a. af hensyn til det praktiske med regnskab m.v., og der var ønske om sammenlægning af poster i regnskabet, som vi heller ikke ændrer på.

   • Der var dialog om skiltningen – der tager vi kontakt til kommunen.

   • Kritikken omkring TV2 on tour er taget til efterretning, hvis der skal være utilfredshed og brok når området profileres og der bliver gjort noget godt for beboere og gæster, er det ikke bøvlet værd. Vi siger pænt nej tak næste gang vi måtte blive spurgt.

   • Spørgsmålet omkring asfaltering yderligere er blevet drøftet – og vi gør ikke yderligere.

   • En grundejer har opsat en campingvogn på en grund – og agter at tage ophold og bolig i denne mens byggeri står på – og det er en selvbygger der forventer at bygge i 2 år! Dialog med denne herom. På ingen måde optimalt, og strider mod de regler der er for området.

   • Der bliver vandet for myrer – og portalen rengøres.

   • Økonomi drøftet – alt er OK.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 15. marts 2015

    

   • Fortsat intet nyt om sammenlægning med nordsiden: Kurator rykket adskillige gang – og nu afventer vi. Alle henvendelser henvises fremover til kurator.

   • Udbetaling af fælleshusindskud stort set overstået – der resterer ca. 20 stk, som vi sender venlig reminder.

   • Arbejdsgruppe med øvrige grundejerforeninger og kommunen omkring vandmiljøplan. Vi har leveret det input vi skulle.

   • Drøftelse af vedligeholdelsesplan for 2015 – gennemgang od dialog i.f.t. det vi fremlægger på generalforsamlingen.

   • Drøftelse af flerårig aftale med gartner, hvilket vi p.t. ikke ønsker, da den økonomiske fordel er for lille.

   • Dialog om færdiggørelse af areal ved jordvold, besluttet at vi får det ordnet.

   • Spørgsmål om opstilling af campingvogn på ubebygget grund – afvises af bestyrelsen.

   • Dialog om forventet forløb i.f.m. generalforsamlingen.

   • Økonomi gennemgået – ser fint ud.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 18. januar 2015

    

   • Intet nyt om sammenlægning med nordsiden: Kurator rykket adskillige gang – og nu afventer vi. Alle henvendelser henvises fremover til kurator.

   • Vi har accept fra kurator og Guldborgsund Kommune (enige om tekst i dokument der er udarbejdet) – som vi har accepteret, og som nu sendes til kommunen.

   • F.s.a. mellemregning og opgørelse af økonomisk udestående er der ikke noget nyt, også her er der rykket adskillige gange.

   • Springvand der er optaget – er så medtaget at det aldrig kommer ud igen, hvor vi kasserer dette. Hvis grundejerforeningen på et tidspunkt ønsker springvand i søen, skal nyt indkøbes.

   • Udfordringer med pumpebrønde enkelte steder. Forskellige muligheder drøftet – for at få det løst.

   • Dræn – skal spules. Vi indhenter pris herpå, og får posten med i budget 2015.

   • Dialog om vedligeholdelse i 2015 – men budget fastlægges først senere, som så skal godkendes af generalforsamlingen.

   • Regnskab gennemgået og underskrevet. Underskud på 7.000 kr. Alt i alt er vi tilfredse.

   • Input til klimatilpasning / vandplaner gennemgået. Alle grundejerforeninger skal aflevere oversigter og planer til kommunen, og det har vi hermed også gjort.

   • Lasse udtræder af bestyrelsen – og indtræder som suppleant, og Henrik Moberg indtræder i stedet i bestyrelsen i stedet for Lasse.

   • Veje – fremtidige løsninger drøftet p.b.a. forskellige priser. Tages med i.f.m. dialog om budget 2015. Den knuste asfalt holder rimeligt – stadig.

   • Mulvarpe – intet at gøre p.g.a. vejret. Op igen til foråret.

   • Projekt med genplantning af udgåede træer er afsluttet.

   • Forskellige henvendelser fra grundejere: Nedfaldne tagsten, frygt for at en grundejer var ved at lægge sorte tegl på nybygget hus, flere henvendelser fra nordsiden omkring vedligeholdelse.

   • Planlægning af generalforsamling.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 2. november 2014

    

   • Sammenlægning med nordsiden: Dialog ongoing med kurator, ligesom vores økonomiske mellemværende er opgjort. Bolden ved kurator. Indtil videre tilgår kontingenter fra nordsiden stadig til konkursboet, som forestår vedligeholdelse med købmand Hansen.

   • Nye personer – og forfra igen. Vi har fået en ny kontaktperson ved kommunen, så nu starter vi med en ny person.

   • Vejene er blevet udbedret – det var en større tur denne gang. Forsøgt med knust asfalt op til 10er vejen, det ser godt ud og vi er spændte på om det holder.

   • Mulvarpene er stadig glade for området, der er en del, som vi forsøger at bekæmpe.

   • Vi har besilt udskiftning af udgåede træer i fællesarealer.

   • Sørengøringen er tilendebragt. Vi er OK med resultatet – men vil have dem der stod for opgaven tidligere igen næste år.

   • Henrik Moberg indgår i Guldborgsund Kommune omkring klimatilpasning.

   • Budget og regnskab gennemgået – forventer fortsat et underskud i størrelsesordenen 10 – 20.000.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 14. september 2014

    

   • Enkelte muldvarpe lever stadig videre – vi giver det en tur mere med det produkt, vi har haft succes med.

   • Søen er blevet klippet i.h.t. det budget og de penge der er til rådighed, Der mangler stadig klipning flere steder, vi beder firmaet tage en tur mere. Det er et lokalt firma i år, og kvaliteten er ikke på niveau med sidste år, men vi tager en dialog med dem herom.

   • Fælleshussagen kompliceres af, at de personer vi har drøftet sagen med på Rådhuset, ikke længere er ansat, men der arbejdes fortsat videre hermed. Vi har undersøgt om vi da om ikke andet kunne hæve renterne, men det kan vi ikke. Det er alt eller intet.

   • Afstemning og udligning af mellemregning i kurator er i gang.

   • Der er kommet enkelte fælleshusindbetalinger fra nordsiden, men det er tungt rent administrativt.

   • Flere møder med købmanden omkring overtagelse af nordsiden og vedligeholdelse heraf. Købmanden accepterer at indgå i grundejerforeningen, og der er nu dialog med kurator. Indtil videre udstykker de slet ikke den bagerste del, så der skal også findes en løsning på søudgifter, for den del.

   • Henvendelser fra grundejere på nordsiden m.h.t. vejene på nordsiden – hvor vi henviser til købmand Hansen.

   • Retningslinier for hegn m.v. og bestyrelsens opfølgning herpå – er det aftalt, at vi følger samme retningslinier og procedure indenfor rimelighedens grænser hvad angår hegn og andre forhold.

   • Vejene – vedligeholdelse heraf, er bestilt, og vi venter nu kun på entreprenøren.

   • Dialog med gartner omkring plantning af træer m.v. i den kommende uge.

   • Budget og økonomi gennemgået – vi forventer p.t. et underskud i størrelsesordenen 10 – 20.000.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 27. juli 2014

    

   • Muldvarpene lever stadig godt videre – men det nye middel vi har testet af virker, så det arbejder bestyrelsen videre med.

   • Store udfordringer med døde fisk i søen p.g.a. iltmangel og den meget varme og tørre sommer. Guldborgsund Kommune har været ude og besigtige forholdene – og vi har gennemgået tidligere rapporter omkring sø- og vandkvalitet. Sådan som søen er konstrueret, er der ikke noget der kan løse problemet – der er tale om en kunstig sø med lav dybde. Adskillige søer rundt om i området har samme udfordringer – og i de store danske farvande er der også algevækst p.t.. Vi går dog i gang med at kigge på at få klippet kanter, oprenset flere steder – og kigget på at få klippet bunden de steder hvor der ikke blev klippet i 2013, men der er tale om almindelig vedligeholdelse af søen.

   • Flere henvendelser fra grundejere herom – med forslag om både det ene og det andet, som efter vores bedste overbevisning ikke har den ringeste effekt – vi kan ikke holde for en tør og varm sommer.

   • Der er ikke tilfredshed med, at grundejere har kontaktet både den lokale presse og TV – det giver unødvendig negativ omtale af hele området.

   • Fælleshussagen kører fortsat – men hæmmes af ferie. Vi undersøger om vi kan udbetale renterne til de enkelte grundejere.

   • Vi retter henvendelse til kurator om vedligeholdelsen af nordsiden.

   • Med hensyn til paraboler – så er det opsat et antal paraboler der ikke overholder de retningslinier der er aftalt. Det er besluttet, at de grundejere der er utilfredse – må rette skriftlig henvendelse til bestyrelsen – som så vil tage disse henvendelser og kontakte de enkelte grundejere herom. Vi vil ikke gå rundt med målebånd og tjecke om alt er OK – hvis alle er tilfredse som det er.

   • Den ejendomsmægler der sælger grunde på nordsiden – hvor der ikke er indbetalt indskud til fælleshus, afregner ikke indskud til grundejerforeningen – og vi skal have fat i hver enkelt grundejer herom – det komplicerer opgaven og er tungt rent administrativt.

   • Vi får ordnet 10er vejen – det er vurderingen at de øvrige veje har det OK.

   • Der er sprøjtet med myregift omkring lamperne – med det har ikke den ønskede effekt. Vi prøver med alternativ metode.

   • Stort arbejde med opgravning af bjørnekløer i den bagerste del af Strandparken – men det har virket!

   • Portalen rengjort.

   • Henvendelse fra grundejer – der mener at vejen bagerst i Strandparken er anlagt forkert. Det er desværre korrekt, og der er nogle sten der skal flyttes i den anledning.

   • Kritik af TV2 arrangementet primo juli – men der har været massiv omtale herom i dagspressen, der har været informeret på generalforsamlingen, og området har ikke som det påståes været lukket for trafik.

   • Gennemgang af økonomi og budget: Vi følger planen.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 25. maj 2014

    

   • Bestyrelsen har konstitueret sig med Jørgen som næstformand - og Elsa Kock som kasserer. Der er fortsat ingen sekretær i bestyrelsen. Diverse opgaver i nyt bestyrelsesår fordelt i bestyrelsen.

   • Tilfredshed med forløbet af generalforsamlingen, god dialog og gode løsninger, og Strandkroen var et godt sted. Vi gentager succesen i 2015, Strandkroen er allerede booket.

   • Muldvarpene har desværre stadig godt fat i området flere steder, der er nye skud. Vi har fået anvist en alternativ løsningsmodel, som vi arbejder videre med.

   • Intet nyt om fælleshus - bolden stadig ved Guldborgsund Kommune, kurator og advokat.

   • Fortsat dialog med kurator om økonomisk mellemværende, indskud fælleshus m.v.

   • TV2 on tour – starten på Tour De France vil lave børne-cykel løb på en del af stamvejen og langs 10’er vejen. Der vil ikke blive lukket for området generelt, ganske få perioder, og det er udenfor ind- og udcheck i husene, så vi siger OK hertil. Afholdes den 5. juli 2014. Vi har påpeget vejenes kvalitet, men TV2 siger det er bedste alternativ, og de ordner vejene inden, så børnene kan cykle sikkert på vejene.

   • Der er kommet gang i grundsalget på norsiden, herligt.  Fortsat dialog med ejendomsmægler om indskud fælleshus.

   • Der er sprøjtet med myregift i og ved lamperne.

   • Økonomien ser fin ud.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 16. marts 2014

    

   • Arealet ved jordvolden er nu færdigt, vi venter blot på at græsset får rigtigt fat til foråret.

   • SEAS-NVE fibernet har gravet - der mangler lidt opretning flere steder, vi er i dialog med SEAS-NVE herom.

   • Muldvarpene har godt fat i området flere steder.  Flere tiltag har ikke givet den ønskede effekt, vi har opsat fælder flere steder, og har også fanget 2.  Flere grundejere har også opsat fælder, og har fanget et par stykker.  Det er p.t. vores indtryk, at der ikke er nye skud i området.

   • Intet nyt om fælleshus - bolden stadig ved Guldborgsund Kommune.

   • Fortsat dialog med kurator om økonomisk mellemværende, indskud fælleshus m.v.

   • Vejene hænger flere steder, afventer stadig foråret - og at SEAS-NVe bliver færdig med deres gravearbejde.

   • Der er kommet gang i grundsalget på norsiden, herligt.  Dialog med ejendomsmægler om indskud fælleshus.

   • Materiale til generalforsamling drøftet og gennemgået herunder regnskab.  Der er kommet flere forslag fra medlemmer.

   • Generalforsamling flyttet til lørdag den 26/4, da vi ikke kan få velegnet lokale til om søndagen.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 19. januar 2014

    

   • Der kigges på færdiggørelse af areal ved jordvolden, hvor vi dels har fået ryddet meget højt ukrudt væk, og hvor der kigges på at få etableret græsareal, hvis det kan klares indenfor rimelige penge.

   • De lamper der ikke fungerer - får vi elektrikkeren til at fikse.

   • SEAS-NVE fibernet er i gang med at grave fiber ned i området, dialog med dem om gravetilladelse m.v.

   • Opmagasineret campingvogn ønskes fjernet. Dialog med grundejer tages.

   • Bestyrelsen har accepteret, at der kan opsættes de små nye paraboler på 30 x 60 cm, som ligner små plader.  Der lægges info ud herom på hjemmesiden med billeder heraf.  Bestemmelsen om antenne skrives ud af vedtægterne ved kommende revision heraf.

   • Dialog med kurator om økonomisk mellemværende, herunder ejendomsskat.

   • Nordsiden overtages ikke foreløbigt, ingen interesseret heri - p.t. afventer vi yderligere grundsalg.

   • Dialog med kurator om fælleshus-indskud for nordsiden - som også afventer yderligere grundsalg.

   • Fælleshus-sagen kører fortsat - nu er den tilbage ved Guldborgsund Kommune.  Har meget lange udsigter, da sagen skal igennem politisk behandling, hvis vi nogensinde når så langt.

   • Der har tidligere været dialog med ejerne af store grundarealer på nordsiden om sammenlægning af grunde, men vi har ikke hørt yderligere herom, hvorfor vi henlægger det.

   • Vejene OK i.f.t. årstiden, og det er udelukkende "10er vejen" der er kritisk.  Afventer foråret.

   • økonomi og regnskab:  OK regnskab - i.f.t. at vi har flere uforudsete udgifter efter konkursen.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 10. november 2013

    

   • 10-15 lamper sat op - til en god pris efter omstændighederne.

   • Jordvolden afventer igangsætning af arbejdet.

   • Diverse udestående med kurator - det skrider ikke rigtigt frem, tungt at arbejde med.

   • Dialog om fælleshus med kurator og kommunen pågår stadig.

   • Investorerne har bedt om tilladelse til at sammenlægge grunde på nordsiden - der har været afholdt møde herom.  Dette har bestyrelsen accepteret, men det kræver en ekstraordinær generalforsamling, ændring af vedtægter m.v. - og de skal afholde samtlige omkostninger.  Vi har betinget os, at hvis de sammenlægger grunde - vil en sammenlagt grund skulle betale dobbelt kontingent, men én grund stadig kun én stemme.

   • Vi har foreslået kurator at vi overtager nordsiden - afventer dennes stillingtagen hertil.

   • Dialog med grundejere på nordsiden omkring betaling af kontingent.

   • Trafikchikaner m.v. sat på hold - p.g.a. den noget usikre økonomiske situation.

   • De fleste udestående med diverse grundejere (opmagasineret bil, græsslåning m.v.) er løst.

   • økonomien kører efter planen - men lamperne er ud over budget, det samme gælder for betaling af jordvold ved kanalen - alle udgifter der kan anmeldes i konkursboet, og som relateres til konkursen.  Alt øvrige kører efter planen.

   • Henvendelse omkring ulovligt skur - vi kontakter grundejeren.

   • Udfordringer med muldvarpe specielt i den bagerste del af Strandparken - der skal findes en løsning herpå.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 8. september 2013

    

   • Lamper:  Der bestilles 10-15 lamper - som opsættes hvor det trænger mest, de områder der er mest befærdet.

   • Jordvolden og udvidelse af Norkanalen:  Møde med landinspektør herom.  Arbejdet igangsættes omkring efterårsferien.

   • Dialog med kommunen omkring fælleshus - men ingen afklaring.

   • Der er flere grundejere på nordsiden der klager over vedligeholdelsesstandarden, men området er ikke overdraget til os - og konkursboet må stå herfor.  Der bliver ikke betalt kontingent på nordsiden, og vi vil ikke dække udgifterne - uden at vi får kontingent.

   • Vejen - OK, men en del støv.  Flere har klaget over at der er for store skærver i vejene, det må vi gøre bedre fremadrettet.

   • Der søges om tilladelse til opsætning af trafikchikaner ved politiet.  Noget tung procedure…

   • Kloak- og vandproblemer:  Vi strander ved at kommunen ikke vil gøre mere, så vi må afvente og se hvordan det udvikler sig.

   • Nabohjælp skilte er bestilt - de enkelte grundejere kan bestille dem ved bestyrelsen.

   • Vi har fået en ganske skræmmende sag fra Dyrenes Beskyttelse hvor nogen har anmeldt os for dyremishandling i.f.m. klipning af sø-skråninger m.v.  Vi afviser det pure - det har intet på sig, og der er brugt meget tid på at drøfte sagen med beboere, gartner m.v.

   • Stadig klager over placering af redningskransen, men der er ikke flertal for at flytte den.

   • Søen ordnet  - og rent økonomisk tynger det det samlede regnskab en del.

   • Udskiftning af lidt buske flere steder - og enkelte klager og græsklipningen der hænger enkelte steder.  Vi følger op.

   • En grundejer har en bil uden plader stående - vi retter henvendelse til pågældende herom.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 2. juni 2013

    

   • Marielyst Strandpark Ferieby A/S er gået konkurs - og der har været afholdt møde med såvel kurator - som investorerne på nordsiden m.v.

   • Lampesituationen skal afklares - men er i dag reelt set blot et krav vi kan anmelde i boet.

   • Jordvolden - hvor meldingen fra boet er, at vi skal betale dem det beløb som Bøtø Nor vil betale for jorden - som de vil etablere jordvold for, og hvis vi ikke betaler, kommer der ingen jordvold.  Bestyrelsen har besluttet, at vi betaler det beløb det drejer sig om - i størrelsesordenen 12.000 kr.

   • Der kigges på skøde af fællesarealer - alle er interesseret i at få dette på plads.  Positiv dialog med kurator i øvrigt.

   • Der afholdes møde med kommunen omkring fælleshus - ny situation efter af MSF A/S er gået konkurs.

   • Vejene er blevet ordnet, men der har været meget regn efterfølgende, og nu hænger de flere steder igen.  Vi bestiller en reparation heraf.

   • Udfordringer med kloaksystemet specielt i den bagerste del af Strandparken - vi er i dialog med forsyningen og kommunen herom.

   • Ubebyggede grunde bliver slået nu.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 12. maj 2013

    

   • Bestyrelsen har konstitueret sig med Jørgen Have Poulsen som næstformand - og Elsa Kock som kasserer.

   • Bestyrelsen har evalueret generalforsamlingen:  Fint med mikrofon, gode input i øvrigt - bl.a. omkring nabohjælp og generelt en af de bedre generalforsamlinger.

   • Vejene ordnes i de kommende dage.

   • Dialog omkring trafikchikaner - p.b.a. dialog på generalforsamlingen.

   • Udfordringer med vand ved bla.. no. 61 og 76 - der skal i løbet af året kigges på dræn.

   • Marielyst Strandpark Ferieby A/S er gået konkurs - der er dialog med kurator i de kommende uge - med afklaring af udestående punkter.

   • Forskellige løsninger omkring antenneforhold - vi har kendskab til, at flere har valgt andre løsninger end Marielyst Fibernet, hvilket er OK.

   • Møde i Formandskabet for grundejerforeningerne - og vi er de eneste der tilsyneladende har udfordringer med rådden kørsel fra REFAs side, men generelt var der mange nyttige informationer om udviklingen i kommunen generelt.

   • Flere sager med hegn, roderi på grunde i.f.m. byggeri, paraboler m.v.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 10. marts 2013

    

   • Vejene skal fortsat have en tur - men venter på bedre vejr…

   • Det samme gælder med vandudfordringer flere steder - der venter vi også på at det bliver forår, før vi kan gøre noget.

   • Flere lamper virker ikke, der arbejdes på at skaffe reservedele.  Vi kigger på løsning med at udskifte nogle af lamperne - og så bruge nogle af lamperne til reservedele, da de er dyre at købe reservedele til, hvis det da overhovedet kan skaffes.

   • Intet nyt m.h.t. lampesagen - og Marielyst Strandpark Ferieby A/S

   • Henvendelser omkring trafikchikaner - der køres for stærkt i området.  Vi undersøger forskellige muligheder.

   • Forberedelse til generalforsamling, incl. underskrift af regnskab.

   • Budget gennemgået og drøftet - materiale sendes til medlemmerne nu.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 5. januar 2013

    

   • Vejene trænger igen - når vejret tillader bliver der kigget herpå igen.

   • Bestyrelsen er fortsat i dialog med Marielyst Strandpark Ferieby A/S omkring lamperne, flere løsninger drøftet, men er afklaring står desværre ikke lige for.

   • Opmagasineret bil er blevet fjernet - dejligt.

   • Ekstra nøgle til pumperne - vi forsøger at få en sådan.

   • Der er udfordringer med vand på vejene flere steder, vi kigger herpå.

   • Der er kigget på alternativer til de muligheder for antenne der er i området, men vi får ikke entydige svar fra de enkelte leverandører.

   • Regnskab 2012:  Vi ender i et meget beskedent plus.

   • Budget for 2013 gennemgået og drøftet herunder vedligeholdelsesplan.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 18. november 2012

    

   • Fortsat dialog med Marielyst Strandpark Ferieby A/S, det er fortsat ikke lykkedes at få et fysisk møde med bestyrelsen, men der arbejdes fortsat herpå. Udover udfordringer med lamper og en række andre udeståender, drøftes fælleshus-løsninger også, for at få klarlagt om det kan medføre at vi får løst problemerne under eet.

   • Springvand stadig ude af funktion - vi rykker for afklaring herpå.

   • Vejene er blevet ordnet indenfor de sidste par uger.

   • Der er plantet 33 buske forskellige steder i området, og over den næste måneds tid bliver der plantet yderligere 50 planter.

   • Der er opsat trafikspejl i hjørnet ved no. 62.

   • Der er kommet nyt skilt ved indgangsportalen - forhåbentligt kan dette blive hængende.

   • Der er enkelte lamper der ikke virker, som bliver ordnet ved vores elektrikker.

   • økonomi status gennemgået.  Alt ser fint ud - hvorfor der også bestilles 50 planter yderligere i år.

   • Vi laver ny aftalekonto i BRFbank, som giver de bedste renter på den overskudslikviditet der aktuelt er.

   • Opmagasineret og efterladt bil på en enkelt grund - som grundejeren selv skal fjerne.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 16. september 2012

    

   • Sagen med Marielyst Strandpark Ferieby A/S udestår stadig men dialog pågår. Der er aktuelt ikke penge i selskabet til at betale for opsætning af lamper, så aktuelt har det lidt lange udsigter, men vi er stadig i dialog med dem.

   • Vejene bliver gennemgået og rettet op.

   • Byggestrømsanlæg ved nr. 70, og der har været nogle store huller i jorden, som vi ikke har været trygge ved. Dialog med SEAS-NVE og udjævning af huller.

   • Nyt skilt på indgangsportalen netop sat op.

   • Der opsættes "gadespejl" i hjørnet ved nr. 62, da det rent trafikalt er et farligt hjørne.

   • Enkelte udfordringer med grunde med huse, der på ingen måde bliver holdt.  Vi overvejer om vi kan tvangsslå grundene.

   • Springvand stadig ude af funktion - dialog med MSF A/S om løsningsmodeller.

   • Stadig flot sø.  Kanter er blevet klippet, og vi er tilfredse

   • Samarbejdsaftale med ny gartner - og billigere priser - er aftalt. Inkluderer også plæneklip og andre små-serviceydelser.

   • Status på økonomien og restancer gennemgået - vi forventer at lande på +/- 5.000.

   • Dialog om aftaleindlån / renter på fælleshuskontoen.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 15. juli 2012

    

   • Sagen med Marielyst Strandpark Ferieby A/S udestår stadig men dialog pågår. Vi har fået lovning på, at lamperne bliver sat op inden vi går vinteren i møde.

   • Vejene får en tur mere i sensommeren, men generelt er vi tilfredse med den løsning der er fundet.

   • Der bliver sprøjtet for havtorn, og alle bedene er i gang med at blive ordnet.

   • Aktuelt er alle problemer med paraboler løst - der er ikke flere.  Udfordringerne er i alle tilfælde løst i dialog med de enkelte grundejere.

   • De ubebyggede grunde er alle blevet klippet. 

   • Der kigges på reparation eller udskiftning af springvandet, p.t. er det ude af funktion

   • Søen har det fint - vi er i år hjulpet af at der dels er kommet nedbør, og det har ikke været så varmt som tidligere år.

   • Der er blevet sat redningskranse op 2 steder, det er blevet rigtigt flot.  Der er modtaget klage over placeringen af den ene krans, men bestyrelsen er enige om at den er placeret korrekt.

   • Der kigges på en løsning, hvor der opsættes et spejl i svinget ved nr. 62, så billister i svinget kan se hinanden.

   • REFA drøftet igen - vi holder øje med dels kørsel, dels om de sætter beholdere m.v. på plads i den kommende tid.

   • Vi prøver at sætte en stor sten op på nedkørslen til 10er vejen - for at få sænket farten i svinget.

   • Dialog med gartner om samlet aftale for 2013, herunder plæneklip.  Vi sætter klipningsfrekvensen ned allerede nu, det er en væsentlig udgift, og kvalitetsniveauet ligger højt.

   • Status på økonomien gennemgået - budget følges.

   • Ny aftale konto etableres med Finansbanken.

   • Der har været afholdt møde med grundejer omkring lovliggørelse af carport m.v.  øvrige udestående omkring deklarationen er ordnet.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 28. maj 2012

    

   • Bestyrelsen har i forlængelse af generalforsamlingen konstitueret sig med Jørgen Have Poulsen som næstformand, og Elsa Kock som kasserer.  Grundejerforeningen har fortsat ingen sekretær, men sekretæropgaverne løses i fællesskab.

   • Sagen med Marielyst Strandpark Ferieby A/S udestår stadig men dialog pågår.

   • Vejene er netop blevet ordnet - forsøg med stabilbeton, og vi er spændte på hvordan det kommer til at fungere i dagligdagen.

   • Broer m.v. er blevet ordnet.

   • Der er placeret en række små sandbunker enkelte steder, som vi får jævnet ud.

   • Der er stadig udfordringer med havtorn - flere steder er det ved at gå ud i asfalten på stamvejen, og der bliver sprøjtet herfor nu.

   • Klipning på ubebyggede grunde skal foretages inden udgangen af juni måned.

   • Der skal kigges på renholdelse af søen.

   • Der bestilles og opsættes redningskranse fra TRYG 2 steder langs søen.

   • Der ligger affald i søen - vi kontakter Spacenteret herom, det er deres pavillion der har ligget i søen i et stykke tid.

   • økonomien følger budgettet.

   • Næste generalforsamling afholdes den 21/4-2013, hvis der er ledigt i Bowlingecenteret.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 11. marts 2012

    

   • Sagen med Marielyst Strandpark Ferieby A/S udestår stadig, men planen er stadig at parterne mødes til møde formentligt inden generalforsamlingen, hvor det er håbet at vi kan finde en løsning på problemerne, således at vi undgår at skulle rettens vej med det her.

   • Aktuelt ingen kloakproblemer, uden at Guldborgsund Kommune dog har gjort noget, men vandstanden hjælper os her, og kommunen arbejder stadig med kloakproblemerne.

   • Indgangsportalen er nu helt færdig, der er også kommet skilt på portalen, og vi er stadig tilfredse med resultatet.  Mange positive tilkendegivelser fra grundejerne, og en enkelt negativ.

   • Vejene har det flere steder meget dårligt, og vi afventer forårets komme før der skal afretning og kratning.  Der indhentes tilbud herpå.

   • Der indhentes tilbud på sprøjtning af bede.

   • Fortsat udfordring med en enkelt parabol - kontakt til grundejer.  Et enkelt hegn overholder ikke deklarationen, men bliver fikset, der er kontakt til grundejeren.

   • Udfordringer med vand på vejen flere steder - dræn bliver gennemgået de aktuelle steder.

   • Dialog omkring vedtægter og deklaration i.f.t. paraboler og antenne - diverse undersøgelser i gang.

   • Der er modtaget nabohørring omkring aktiviteter på "PANDA-grunden" - besluttet at vi ikke svarer herpå.  Tilsvarende i 2011, hvor vi svarede positivt, hvor der var flere utilfredse - bare ikke fra Strandparken, men fra flere andre.

   • Gennemgang af materiale til generalforsamlingen, budget, regnskab og vedligeholdelsesplan, og køreplan for generalforsamlingen gennemgået.

   • Bowlingecenteret har meddelt at vi ikke kan være i deres sal, men alene i restauranten, besluttet at vi tager imod dette tilbud, selvom det ikke er det optimale.

   • 4 medlemmer har stillet forslag - som udsendes til medlemmerne i.f.m. øvrigt materiale til generalforsamlingen.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 22. januar 2012

    

   • Sagen med Marielyst Strandpark Ferieby A/S udestår stadig, men parterne mødes til møde formentligt inden generalforsamlingen, hvor det er håbet at vi kan finde en løsning på problemerne, således at vi undgår at skulle rettens vej med det her.

   • Guldborgsund Kommune arbejder stadig med kloakproblemerne - og det har da bedret sig, og kommunen arbejder stadig positivt med problemerne.

   • Indgangsportalen er opført, der kigges på vejskilt, forskellige muligheder drøftet.

   • Vores havefolk er nu færdige med at fjerne havtorn - nu mangler der blot sprøjtning, som sker til foråret. 

   • Vejene ordnes til foråret - hvor der både lægges skærver ud og hvor der sker afretning, når vejret tillader det.

   • Enkelte udfordringer med vand på vejene, i perioder efter meget vand.  Der skal kigges herpå.

   • Gennemgang af udkast til regnskab, vedligeholdelsesplan og budget.  Regnskaber ender med et 0-resultat - og følger budgettet hvad det angår.

   • Drøftelse af en række praktiske ting vedrørende generalforsamlingen og drejebog herfor.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 13. november 2011

    

   • Efter gentagne henvendelser til Marielyst Strandpark Ferieby A/S herunder hvor vi gentagne gange er blev lovet at lamperne ville blive sat op, har vi nu sendt sagen til vores advokat m.h.p. at der blev fremsendt et påkrav om at få området færdiggjort, og sagen ligger nu ved foreningens advokat.  Henvendelsen til Marielyst Strandpark Ferieby A/S via vores advokat har afstedkommet en lang række af spørgsmål og påstande fra Marielyst Strandpark Ferieby A/S, som vi nu er i dialog med dem om - via advokaten.  Bestyrelsen beklager denne udvikling, men vi var nødt til at gøre noget, vi kunne ikke afvente flere tomme løfter og henholdende svar.

   • Stadig grundejere der har paraboler opsat - der resterer nu blot en enkelt sag, som efter påkrav sendes til vores advokat.  Bestyrelsen vil ikke bruge mere tid på den pågældende grundejer.

   • Klage over stærk kørsel i området, hvor bestyrelsen har haft kontakt til den pågældende grundejer.

   • Vi er fortsat i dialog med Guldborgsund Kommune om kloarkering - og vi oplever en stor imødekommethed fra kommunens side.

   • Indgangsportalen er opført, vi er tilfredse med resultatet, og har fået mange positive tilkendegivelser herom.  Vi mangler blot at få sat vejnavnet op på portalen.

   • Vi har haft vores havefolk i gang med at fjerne havtorn - og de er kommet rigtigt langt, og dræn m.v. er blevet lavet der hvor det manglende.

   • Vedligeholdelse af broerne er udsat p.g.a. at vejret ikke tillader at behandle dem nu.  Hvis vi højtryksrenser nu, vil broerne stå rå hele vinteren, og så er det bedre at de står som de står.

   • Den økonomiske gennemgang viser, at vi holder budgettet, +/- 10.000 i.f.t. et 0-resultat.

   • Der har været dialog med grundejer omkring skur og overholdelse af deklaration, hvor man er i gang med at rette byggeriet i.h.t. dette.  Tilsvarende dialog om carport / overdækning, hvor der er givet frist til 1.4.2012, det samme gælder farven på et tag, hvor der er givet frist til 1.5.2012.

   • Vejene er blevet ordnet, og skal holde vinteren over.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 21. august 2011

    

   • En række punkter udestår fortsat med Marielyst Strandpark Ferieby A/S .- lamper, de sidste dræn, genplantede træer der er gået ud, færdiggørelse af volden og pumper i søen der ikke er tændt.

   • Stadig grundejere der har paraboler opsat - aktuelt er der 2 sager, som vi har dialog med.

   • Søen har det fint, p.g.a. de meget store mængder af vand der er kommet. Dog ser det ud til, at der er for lidt cirkulation i den bageste ende. Vi forsøger at finde en løsning.

   • Strandparken har været forskånet for væsentlige problemer med den megen nedbør som der er kommet igennem sommeren, vores dræn fungerer, og der er fint afløb fra søen.  Der er etableret fælles gruppe med grundejerforeninger, landbrug, ålaug m.v. for Guldborgsund Kommune, som er i gang med at arrangere stormøde med politikkerne, kommunen m.fl., Henrik indgår i dette arbejde, og når dato er fastlagt for mødet, meldes den ud på hjemmesiden.

   • Der har dog været problemer med toiletterne i den bagerste del af Strandparken, det gammelkendte problem, og vi er igen i dialog med Guldborgsund Kommune herom.

   • Der kigges på vedligeholdelse af bede, lamper hvor pærerne er gået ud, vedligeholdelse af broerne m.v. - der er møde med relevante leverandører og håndværkere indenfor de næste 1-2 uger.

   • Vejene får en tur snarest, med reparation af huller m.v.

   • økonomi gennemgået, budget følges.

   • Udfordringer med overfladevand på vejen ved nr. 60-61, der skal etableres brønd for afledning heraf.

   • Der foreligger godkendelse fra Guldborgsund Kommune til opsættelse af "indgangsportal", plankeværk/velkomst ved indkørslen, og vi går nu videre med projektet.

   • Dialog med 2 grundejere om overholdelse af deklarationen, og endnu en sag er på vej.

   • Der udsendes fremover velkomstbrev til nye grundejere hvor vi informerer om deklarationen, således at de udfordringer der har været med ulovligt opsatte skure, udhuse m.v., undgås.  Derudover informeres om renovation, kontingent, hjemmeside m.v.

   • Vi begynder at indsamle mails fra alle grundejere - således at vi kan kommunikere via mail.

    

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 19. juni 2011

    

   • Fælleshus:  Vi har besluttet, at vi p.t. sætter fælleshussagen i bero.  Vi kan ikke opnå enighed med hverken Guldborgsund Kommune eller med Marielyst Strandpark Ferieby A/S, hvorfor vi nu afventer at der på et tidspunkt kommer et udspil derfra.  M.h.t. placering af de deponerede penge, drøfter vi evt. flytning heraf til andre banker, når fastrente-perioden udløber i Danske Bank. 

   • En række punkter udestår stadig med Marielyst Strandpark Ferieby A/S .- lamper, de sidste dræn, genplantede træer der er gået ud, færdiggørelse af volden.

   • Der er stadig et par paraboler i området, og det er aftalt hvem der kontakter hvilke grundejere, og vi sender nu så småt sagerne til advokat, der hvor der ingen reaktion er overhovedet. 

   • Dialog om forløbet af generalforsamlingen - og punkter der skal gøres bedre i 2012.  Stor udfordring med at der kom til at stå forkert ugedag i det fremsendte materiale, så bedre korrekturlæsning i 2012 er påkrævet.  Generalforsamlingen afholdes i øvrigt den 22. april 2012 KL. 10.00, såfremt vi kan få plads i Bowlingecentret.   Vi prøver at holde generalforsamling en søndag i 2012.

   • Springvandet kører, timer fungerer - og søen er netop færdigrenset.

   • Henvendelse fra grundejer omkring broernes vedligeholdelse, og der sker spuling heraf nu, og vi kigger på forskellige muligheder for træbeskyttelse / maling. 

   • Udfordringer med såvel havtorn som  paderokke langt stamvejen, der kigges på forskellige løsningsmuligheder. 

   • Der kigges på veje - en vedligeholdelsestur inden højsæsonen sætter ind.

   • økonomien gennemgået.  En del har endnu ikke betalt kontingent, der rykkes.  Likviditeten fin.

   • Vi har søgt Guldborgsund Kommune om lov til opsættelse af "indgangsportal", plankeværk/velkomst ved indkørslen, men har endnu ikke modtaget tilladelse til opsætning. 

   • Tidligere udfordringer med ulovligt opsatte hegn er løst.  Tilgengæld er der nu en carport der ikke overholder deklarationen, og vi tager dialog med denne grundejer.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 13. marts 2011

    

   • Fælleshus:  Dialog med såvel Danske Bank og Guldborgsund Kommune pågår.

   • Belysning udestår stadig, og vi retter på ny henvendelse til Marielyst Strandpark Ferieby A/S for at få opsat de lamper.

   • Til generalforsamlingen vil repræsentant fra Guldborgsund Kommune / Guldborgsund Forsyning deltage og give status på problemerne med kloakforholdene i navnlig den bagerste del af Strandparken.

   • Springvandet er fortsat nedtaget, og afventer rengøring og klargøring til foråret.

   • De værste sneproblemer er ovre, og REFA kører igen. I alt har vi brugt 22.000 til snerydning i vinteren 2010 /  2011. 

   • Der har været udfordringer med muldvarpe, og der er opsat fælder, som har fanget flere muldvarpe, men der er stadig friske skud, så der opsættes stadig fælder.

   • Grusvejene bliver revet til foråret.

   • Der opsættes elmåler på springvandet, for at få overblik over hvad udgifterne hertil er.

   • Regnskab 2010 gennemgået og underskrevet, og bliver gennemgået på generalforsamlingen, og det udsendes sammen med indkaldelsen hertil.

   • Diverse praktiske gøremål til generalforsamlingen gennemgået.

   • Dialog om "indgangsportal" til Strandparken. Forskellige forslag og løsningsmuligheder drøftet, og vi tager det på generalforsamlingen under eventuelt.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 16. januar 2011

    

   • Fælleshus:  Vores advokat arbejder fortsat med fælleshussagen.  Der har været dialog med såvel Danske Bank som Guldborgsund Kommune, og det fastholdes stadig at fælleshuset skal   bygges, men vi arbejder fortsat med sagen.

   • Fortsat problemer med kloakforholdene i Strandparken, specielt i den bagerste del, og kommunen har erkendt at der er problemer og der skal kigges på dem - men tidshorisonten er op til 1 år.  Vi tager dialog med kommunen om at få udbedret forholdene hurtigere. 

   • Springvandet nedtaget - kommer op igen til foråret.

   • Søen har det fint - til foråret bliver den renset og kanterne klippet efter behov.

   • Der er stadig udfordringer med paraboler og hegn.  M.h.t. paraboler afventer vi en landsretssag der kører p.t., hvor et antenneselskab ikke må binde områder eller grundejere til en bestemt leverandør, og det vil ændre vilkårene herfor i Marielyst Strandpark.

   • Belysningen udestår stadig, talrige henvendelse til Marielyst Strandpark Ferieby A/S herom, og nu er frosten gået i jorden, og der kan ikke lægges ledninger i jorden.  Vi har fået lovning på, at arbejdet er bestilt, og bliver udført så snart den hårde frost er væk fra jorden. 

   • Der har været kørt snerydning 5-6 gange i de sidste par måneder, fint.  I 2 uger har REFA ikke kunnet hente renovation, men kører nu igen.

   • økonomi gennemgået.  Underskud i 2010 i størrelsesorden 4-5.000 kr, men der har været afholdt flere uforudsete udgifter, bl.a. til spuling af dræn og etablering af fugleøer, så regnskabet er efter bestyrelsens opfattelse tilfredsstillende. 

   • Det har været undersøgt, om vi kunne få oplysning om ejerskifter via KMD, men konklusionen er, at vi fortsætter uændret man "manuel opdatering".

   • Vedligeholdelsesplan, budget m.v. også gennemgået - vi lægger op til uændret kontingent, men skal godkendes på generalforsamlingen.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2010

    

   • Fælleshus:  Guldborgsund Kommune har meddelt, at de ikke vil godkende en ændring af deklarationen, og de fastholder at fælleshuset skal opføres, trods at de har godkendt en ændring af vores vedtægter.  Vi anmoder nu en advokat om at kigge på sagen.

   • Der har været afholdt møde med Guldborgsund Kommune omkring kloakforholdene, der arbejdes fortsat på sagen.

   • Vedligeholdelse af områder, beskæring langs stamvejen, træer på fællesarealer m.v. drøftet.  Tilfredshed med niveauet.  Der er lavet aftale med nuværende gartner om at han forestår vedligeholdelsen i endnu 2 år.

   • Der har været rettet henvendelse til enkelte grundejere omkring paraboler og hegn, har hjulpet enkelte steder, men der følges op.

   • Der etableres løsning med springvandet, så det slukker om natten, da strømforbruget er meget stort.

   • Vi har fået lovning på, at belysning i området klares indenfor ganske få uger.

   • Problemerne med voldsomt kørsel med REFA-vogne tilsyneladende løst efter henvendelse og dialog med REFA.

   • økonomien følger budgettet.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 8. august 2010

    

   • Fugleøerne I søen er etableret, og de første beboere er flyttet ind.
   • Fælleshus:  Guldborgsund Kommune har godkendt vores vedtægtsændringer, således at det nu ikke fremgår at der skal opføres fælleshus, men Guldborgsund Kommune, vil derimod ikke godkende, at de deponerede midler udbetales.  Marielyst Strandpark Ferieby A/S har også gjort indsigelse imod dette.  Vi tager nu kontakt til Guldborgsund Kommune med vores indsigelser imod dette.
   • Fortsat udfordringer med REFA og stærk kørsel i området, vi kontakter dem igen.
   • Enkelte grundejere i området, har ikke tilstrækkelig stor renovationsbeholder, hvilket har givet udfordringer i løbet af sommeren.  Der er kontakt til de enkelte grundejere herom, ligesom udfordringerne med affald i Marielyst generelt, tages op på formandsmøderne med Guldborgsund Kommune og REFA.
   • Enkelte træer gået ud på fællesarealerne, der er dialog med MSF og HedeDanmark herom, ligesom der fortsat er enkelte steder hvor der ikke er plantet i skel.
   • Der kigges på vedligeholdelse af fællesarealerne, bl.a. langs volden og beplantningen langs bowlingecentret.
   • Søen bærer præg af den meget tørre sommer - forskellige løsningsmuligheder drøftet.
   • Springvandet ude af drift, skal renses.  Der kigges på strømforbruget til springvandet.
   • Tilfredshed med vejene, vi har fået lovning på at belysningen kommer inden efteråret sætter ind.
   • økonomigennemgang.  Budgettet følges, en enkelt uforudset udgift i.f.m. spuling af dræn.
   • Henvendelser fra medlemmer omkring renovation og omkring byggeri på nordsiden, hvor man har valgt en anden tagbelægning end på sydsiden, men det er i overensstemmelse med deklarationen for området.
   • De grundejere der fortsat har parabol opsat, bliver kontaktet.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 30. maj 2010

   • Opfølgning på generalforsamlingen.  Tilfredshed med Bowlingecentret, og vi holder generalforsamlingen den 20. april 2011 KL. 19.00 - igen i Bowlingecentret.  Der skaffes mikrofon fremover, så lyden bliver bedre.

   • Fremover skal de meget følelsesladede kommentarer styres markant strammere - det er ikke et niveau vi vil acceptere, og der er få utilfredse grundejere, der giver meget uro.

   • Der arbejdes videre med input fra generalforsamlingen - herunder muligheden for fugleøer’ i søen.

   • Der er klaget til Advodan over deres håndtering af hele sagen - både omkring fælleshuset og generalforsamlingen.

   • Der er - helt efter planen - sendt brev til Danske Bank, hvor vi har bedt dem udbetale deponeringskontoen, og de nye vedtægter sendes nu til godkendelse ved Guldborgsund Kommune.

   • Vejprojektet:  Vi er tilfredse med resultatet, efter at der blev fjernet sten på vejene.

   • Stadig udfordringer med voldsomt kørsel fra REFAs side, og vi kontakter dem igen.

   • Opfølgning på diverse udestående med Marielyst Strandpark Ferieby A/S - belysning, færdiggørelse af volden, mellemregning m.v.

   • Vores gartner overtager opgaven med indsamling af affald - og søen ordnes indenfor de kommende uger.

   • Møde i Formandskabet:  Trafikplan for Marielyst, cykelsti langs Ringvejen, snerydning m.v. drøftet.

   • Grundejerforeningen indmeldes i Sydfalster Turist & Erhvervsforening.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 7. marts 2010

   • Der er stadig udfordringer med den hårde vinter - og derfor er Marielyst Strandpark Ferieby A/S ikke kommet videre med veje, dræning og belysning, og p.t. afventer vi bedre vejr, før arbejdet kan komme igang. Det samme gælder beplantningen - og deadline hedder stadig forår 2010 fra HedeDanmarks side.

   • Udfordringerne med jordbunke hos en grundejer er løst - tilbage resterer nu en opmagasineret campingvogn, hvor der er givet påkrav om fjernelse af denne. 

   • Regnskab 2009 gennemgået, udviser et overskud på godt 40.000, og budget for 2010 og  vedligeholdelseplan er drøftet - ingen ændringer i.f.t. tidligere udkast.

   • Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen - og bestyrelsen kommer med 3 forslag - 1. Ingen fælleshus skal opføres, 2. Hvis ikke dette opnår det nødvendige flertal stilles der forslag om at midlerne udbetales til grundejerne, indtil et byggeri evt. kan gå i gang, og 3 præcisering omkring revision af regnskab - hvor forslaget er, at der er mulighed for et review af regnskabet i stedet. 

   • Den kraftige sne, har medført at vi har ryddet sne 10 gange indtil nu - i løbet af vinteren.  Udgift hertil er afsat i budget 2010. 

   • REFA kører nu renovation igen.

   • Vi kontakter Guldborgsund Kommune m.h.t. dels skilte i.f.m. indkørslen til området, som er blevet påkørt i vinterens løb, og derudover oplever vi problemer med kloakeringen når der er høj vandstand visse steder i Strandparken.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 10. januar 2010

   • På grund af den helt ekstreme vinter er Marielyst Strandpark Ferieby A/S ikke kommet videre med veje, dræning og belysning, og p.t. afventer vi bedre vejr, før arbejdet kan komme igang.

   • Af samme årsag, er  HedeDanmark ikke kommet videre med beplantningen - hvor deadline stadig hedder forår 2010.

   • Ingen ændringer m.h.t. grundejere med campingvogn og jordvold, men stadig dialog og håb om snarlig løsning.  Brug af advokat i den forbindelse, har ikke givet det ønskede resultat p.g.a. indsigelser.

   • Udkast til regnskab 2009 gennemgået.

   • Udkast til vedligeholdelsesplan og budget 2010 gennemgået - og enighed om at vi indstiller til generalforsamlingen at vi forhøjer kontingentet i 2010 med 200 kr. til 2.800 - p.g.a. øgede udgifter til søen og vedligeholdelse af bede.

   • Fælleshus:  Fælleshuset sættes til afstemning på generalforsamlingen den 29.4.2010, og en enig bestyrelse indstiller til at vi ikke opfører fælleshuset og vores vedtægter ændres i overensstemmelse hermed, og at det indbetalte beløb på 10.000 + renter udbetales til grundejerne. Vedtagelse heraf kræver også en ekstraordinær generalforsamling, og såfremt denne bliver aktuel, vil den blive afholdt lørdag den 15. maj 2010 kl. 10.00 i Centergangen i Marielyst Strandpark Center.  Køreplanen herefter vil være, at Guldborgsund Kommune godkender vedtægtsændringerne, hvorefter disse er endeligt vedtagne, hvis alt kører efter planen.

   • Praktiske forhold i.f.m. generalforsamlingen, udsendelse af materiale, lokaler, praktisk opsætning o.s.v. drøftet.

   • Til generalforsamlingen stiller alle i bestyrelsen op igen - og der vil være en ledig suppleantpost, hvortil vi har dialog med mulig kandidat.

    

    

    

   Bestyrelsesmøde den 15. november 2009

   • Seneste melding fra Marielyst Strandpark Ferieby A/S er, at man går i gang med at opsætte de sidste lamper i uge 49 eller uge 50, og derefter vejene.  Derefter vil der blive kigget på dræningen de steder, hvor der er problemer.
   • Opgaven med oprensning og vedligeholdelse af søen har ikke fungeret tilfredsstillende, og der er fundet en ny løsning med en ny samarbejdspartner, som går i gang med søen til foråret 2010, det er for sent at gøre mere i 2009.
   • Der har været dialog med HedeDanmark - og de går nu i gang med at genplante skelplanter og i fællesbedene, og arbejdet vil fortsætte frem til foråret.
   • Der er stadig problemer med enkelte grundejere der har opmagasineret campingvogne, jordvolde m.v. på deres grunde - og bestyrelsen har fortsat kontakt til disse grundejere, og der er dialog med hver enkelt grundejer.
   • Kommunen har fået slået langt volden ud mod Marielyst Strandvej, dejligt.
   • Der har været fællesmøde med kommunen hvor renovation, cykelsti langs Ringvejen, kommuneplan m.v. har været drøftet.  Flere områder har haft problemer med specielt REFA renovation, og man skal kontakte REFA direkte hvis man oplever problemer.
   • økonomien:  De lagte budgetter følges og trods etablering af stien rundt om søen, som ikke var budgetsat, tror vi på et 0-resultat for året.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 13. september 2009

   • Stien rundt om søen anlagt og færdig.  Vi er tilfredse med resultatet, og har fået flere positive tilkendegivelser.
   • Oprydning m.v. på diverse grunde i området har været drøftet - herunder de henvendelser til enkelte grundejere, som bestyrelsen har taget.
   • Vedligeholdelse af fællesarealer og bede har været drøftet - og niveauet herfor.  Der er enkelte steder, bl.a. langs volden hvor det trænger til en tur.
   • Oprensning af søen i gang, men kompliceres af at der ingen cirkulation er i søen p.t., hverken fra kanalen eller fra nedbør.
   • De juridiske forhold omkring fælleshuset drøftet, og punktet sættes på generalforsamling 2010.  Diverse undersøgelse, opfølgning forinden.
   • Færdiggørelse af veje og belysning udestår stadig - fortsat dialog med Marielyst Strandpark Ferieby A/S.
   • økonomi gennemgået - incl. forventet årsresultat, og trods udgifter til søen, følges budgettet.
   • Jens Peter Ruskov har valgt at trække sig som bestyrelsesmedlem p.g.a. ’utilfredshed med bestyrelsens holdning til Marielyst Strandpark Ferieby A/S samt Marielyst Strandpark Feriebys manglende overholdelse af de indgåede aftaler’, hvilket vi er kede af. Mie indtræder i bestyrelsen i stedet.
   • Hjemmeside opdateret med oplysning om renovation, grenplads m.v.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 12. juli 2009

   • Arbejdet med etablering af sti rundt om søen igangsættes nu.
   • Vejene er blevet ordnet, udjævnet - inden sæsonen starter. Der arbejdes stadig på at få afsluttet og aflevering af såvel veje som belysning fra Marielyst Strandpark Ferieby A/S.
   • Flere uafklarede punkter med MSF A/S - der rykkes løbende...
   • Vedligeholdelse af grunde - herunder er ubebyggede grunde blevet klippet. Fortsat kontakt til enkelte grundejere.
   • Skilt med ’hund i snor’ opsat ved indkørslen til området - og der er opsat skilte på nordsiden.
   • Der kigges på rensning af søen, men ikke muligt på nuværende tidspunkt.
   • Intet nyt m.h.t. fælleshus, men der arbejdes fortsat med sagen.
   • Formandskabet har haft møde med REFA, positive meldinger, og de hører på vores problemer.
   • økonomien gennemgået incl. status pr. 30/6-2009. Budget følges. Likviditeten fin.
   • Hjemmesiden hacket igen - vi flytter til anden hostmaster.
   • Dialog med Guldborgsund Kommune om helårsstatus - hvor flere grundejere har fået henvendelser omkring helårsbenyttelse..

    

    

   Bestyrelsesmøde den 3. maj 2009

    

   Generalforsamling den 8. april 2009

   Evaluering af generalforsamlingen, bl.a. omkring de fysiske forhold, som skal ændres i 2010. Referat og materiale er i øvrigt klar til udsendelse.
   En række emner der skal kigges på; vejbelægning, sti langs søen, skilt til nordsiden, grunde der ej vedligeholdes / affald, vedligeholdelse af de ubebyggede grunde, HedeDanmark m.v.
   Bestyrelsen blev efter generalforsamlingen konstitueret med Jørgen Have Poulsen som næstformand, Elsa Kock som kasserer og datoer for det kommende års bestyrelsesmøder er fastlagt. Generalforsamling den 29. april 2010 i bowlingecentret, Marielyst Strandpark.

    

   Møde med Marielyst Strandpark Ferieby

   I forlængelse af bestyrelsesmøde møde med Marielyst Strandpark Ferieby hvor veje, HedeDanmark, kommunemøde, fælleshus, antenne, dræn, renter af deponerede midler, belysning m.v. blev drøftet.

    

   Møde i formandsskabet

   Henrik har informeret om seneste møde i formandskabet, møde med Guldborgsund Kommune senere på måneden, og de emner der kommer op er primært REFA-ordningen, trafik i Marielyst generelt, responstid fra kommunen, lokal-/kommuneplan - og digelaget.

    

   Økonomi

   økonomien gennemgået - der udsendes kontingentopkrævninger senere på måneden, styrker likviditeten.

    

   Diverse igangværende punkter

   Dræning, vejvedligehold, søen, ind- og udkørsel fra området, flaskecontainere m.v., status gennemgået og drøftet.

    

   Fælleshus

   Vi rykker advokaten for tilbagemelding på vores spørgsmål.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 1. marts 2009

   Fælleshuset

   Marielyst Strandpark Ferieby A/S melder ud til medlemmerne omkring fælleshus-situationen, og vi melder ud til de medlemmer der har reserveret huset i forlængelse heraf.

   Vi har bedt vores advokat undersøge, om vi kan komme ud af fælleshusbyggeriet generelt, og sende de indbetalte midler retur til medlemmerne. Indtil dette af afklaret, gør vi ikke yderligere i.f.t. nyt byggeri.

    

   Generalforsamling den 8. april 2009

   Alt materiale til generalforsamlingen drøftet og gennemgået. Der er indkommet en række forslag, og bestyrelsens holdning hertil drøftet.

   Regnskab og budget gennemgået. Enighed om at vi foreslår et kontingent på 2.600 for 2009.

    

   Færdiggørelse af området

   Fortsat dialog med MSF herom - veje og belysning.

    

   Søen

   Forberedelser, dialog med Jens om grødeskæring. De røde lamper der lyser - der er det flyderne i vandet der skal renses, og når dette er foretaget, vil lamperne ikke lyse længere.

    

   økonomi

   Gennemgået i.f.m. generalforsamling. Der er tegnet forsikring i TRYG.

    

   Byggepligt

   Vi har fået tilbagemelding fra Guldborgsund Kommune - som henviser til MSF. Vi har ikke aftalt next step - drøftes på næste bestyrelsesmøde herunder evt. input fra generalforsamlingen.

    

   Vedligeholdelse af grunde

   Sag med bygherre der har opmagasineret affald, traktor m.v. på et antal grunde - kører fortsat ved vores advokat. Dialog herom.

    

   Vedligeholdelse af grønne områder

   Drøftelse af aftale med ’Torben-græsmand’ om plæneklip på fællesarealet. En del træer er blevet påkørt og efterfølgende udskiftet, men uenighed om hvem der skal betale. Hvis alt går i hårdknude, har vi en plan B.

    

   Ud- og indkørsel til området

   Intet nyt - møde med Guldborgsund Kommune ej aftalt endnu.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 25. januar 2009

   Fælleshuset

   Fortsat dialog med Marielyst Strandpark Ferieby A/S om fælleshuset.

    

   Vedligeholdelse af grønne områder og vejene

   Gravemesteren har ordnet grusvejene, men det trænger igen. Der har været møde med Marielyst Strandpark Ferieby A/S omkring færdiggørelse af grusvejene, og dette sker i løbet af foråret, når vejret tillader det.

   Derudover bliver der kigget på om vi kan færdiggøre belysningen i de områder hvor der er bebygget, frem for når alt byggeri er afsluttet, Marielyst Strandpark Ferieby undersøger dette.

   Der har været møde med HedeDanmark omkring beplantning i skel, og de erkender at det ikke er godt nok, og der er mange steder hvor der skal ny beplantning til.

    

   Søen

   Søen har det stadig fint - og de alger der var ved 10'er stykket er blevet fjernet.

    

   økonomi

   Udkast til regnskab 2008 foreligger. Budget 2009 til forelæggelse på generalforsamlingen besluttet - bl.a. med en kontingentnedsættelse til 3.000 kr.

    

   Byggepligt

   En mulig løsning med planering, græssåning på ubebyggede grunde har vist sig at blive for dyrt. Vi kontakter på ny Guldborgsund Kommune omkring bebyggelsespligt.

    

   Vedligeholdelse af grunde

   Sagen med bygherre der har opmagasineret affald, traktor m.v. på et antal grunde - kører nu ved vores advokat.

    

   Ud- og indkørsel til området

   Dialogen med Guldborgsund Kommune fortsætter stadig - nu i samarbejde med Marielyst Strandpark Ferieby A/S, der inviterer Guldborgsund Kommune til møde herom.

    

   Bestyrelsens sammensætning

   Joan Erbou er udtrådt af bestyrelsen - og Jens Peter Ruskov er indtrådt i Joans sted. Vi respekterer Joans beslutning - og håber at vi en anden gang kan byde Joan velkommen i bestyrelsen.

   Der vil således være en ledig bestyrelsespost til den kommende generalforsamling, kandidat haves, ligesom der vil være en ledig suppleant stol, hvor kandidat også haves.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 9. november 2008

   Fælleshuset

   Byggeri fortsat i fuld gang, men der er ikke sket så meget i de sidste par måneder. Dialog med Marielyst Strandpark Ferieby A/S herom.

   Tidligere forventede åbningsdato 1. januar 2009 holder ikke, men vi tør ikke melde en ny dato ud.

    

   Vedligeholdelse af grønne områder og vejene

   Gravemesteren kommer og ordner grusvejene - når vejret tillader det. Derudover vil vi have færdiggjort diverse veje hvor byggeri næsten er færdigt, herunder opsætning af vejbelysning. Drøftes med MSF A/S.

   Gartneren er færdig med at slå græs for i år, og kommunen har netop slået græsset på ydersiden af volden.

   Sprøjtning af bede har ikke givet det ønskede resultat, og spørgsmålet tages op med HedeDanmark, inden bedene overdrages til os.

   Vi arbejder nu hen imod, at der plantes i alle skel - uanset byggeri eller ej, idet såvel MSF A/S, HedeDanmark og vi gerne vil være færdige.

    

   Søen

   Søen har det fint p.t. Springvand defekt - skal fixes.

   Der arbejdes med en løsning, hvor vi udsætter daphnier i søen til foråret - de skulle kunne tage algerne. Tidligere drøftelser omkring tømning af søen, har vi droppet, ligesom en oprensning ikke synes nødvendig.

   Der er dog en del alger m.v. i det lille stykke ved 10'er og 30'er vejen, som vi betaler for at få ordnet 'manuelt'.

    

   økonomi

   Fin likviditet og pæne tal. P.t. ser det ud som om grundejerforeningen kommer ud med et overskud i størrelsesordenen 50-60.000 - mod et budgetteret 0-resultat.

   Kassereren kigger på budget 2009 i den kommende måned.

    

   Byggepligt

   Der er skrevet ud til de grundejere der ikke har bebygget grundene, og vi har fået tilbagemelding fra alle excl. 10 stykker.

   Vi skriver nu til Guldborgsund Kommune - men det undersøges forinden, om vi kan planere, så græs, på de ubebyggede grunde - på grundejerens regning, og samtidigt sætte sagen omkring bebyggelsespligt i ro, men vi spørger de berørte grundejere herom.

    

   Vedligeholdelse af grunde

   Der har været dialog med den bygherre der har opmagasineret affald, traktor m.v. på et antal grunde - og såfremt vi ikke kan få en præcis byggedato, tager vores advokat over.

    

   Ud- og indkørsel til området

   Dialogen med Guldborgsund Kommune fortsætter. Der er udarbejdet en plan fra Guldborgsund Kommune der indebærer, at der anlægges een samlet ind- og udkørsel ved velkomstcentret. Vi er ikke positive overfor forslaget, og tager en yderligere dialog med Guldborgsund Kommune.

   Forslaget med ind- og udkørsel til rundkørslen, afvises af kommunen.

    

   Bestyrelsens sammensætning

   Ronnie Hampe er p.g.a. arbejdsmæssige forhold udtrådt som suppleant i bestyrelsen. Vi respekterer dette, og takker Ronnie for en flot indsats og stort stykke arbejde i bestyrelsen.

   Henrik Larsen genopstiller som formand til generalforsamlingen i 2009. Elsa Kock genopstiller også. Jens Peter Ruskov opstiller til bestyrelsen, og Bente Drissi som suppleant. Der skal findes en suppleant yderligere, men vi ved ikke om der melder sig yderligere kandidater på selve generalforsamlingen.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 14. september 2008

   Fælleshuset

   Byggeri fortsat i fuld gang, det begynder at ligne noget.

   Dialog omkring materialer m.v. ,og huset er planlagt færdigt til ultimo oktober, og vi åbner op for udlejning fra 1. januar 2009.

    

   Asfaltering

   Det sidste stykke er asfalteret, og arbejdet er færdigt.

    

   Vedligeholdelse af grønne områder

   Vores gartner har været rundt og fjerne ukrudt, bl.a. på volden ind mod Strandparken. HedeDanmark har sprøjtet med nyt materiale, som forhåbentligt kan tage ukrudt i bedene.

   HedeDanmark vil have plantet i skel på de sidste grunde, kompliceres af at mange endnu ikke har overholdt byggepligten. Vi arbejder på at få beplantningen udsat til byggeri er færdigt.

    

   Søen

   Rapport fra Sødoktoren modtaget. Meget omfattende anbefalinger, hvis vi skal have en 'ren sø', stort set forfra med anlægning, og p.t. arbejder vi med at få tømt en del af søen, karper og flodkrebs. Udfordringen er at der er for meget fosfor i vandet, og vi tager årets sidste oprensning i oktober måned.

    

   økonomi

   Fin likviditet og pæne tal.

    

   Byggepligt

   Gennemgang af hvilke grunde der er bebygget, hvilke der har fået byggetilladelse og hvem der hver har det ene eller det andet. Vi skriver til de berørte grundejere, inden vi kontakter Guldborgsund Kommune primo oktober 2008.

    

   Vedligeholdelse af grunde

   Vi har en enkelt sag med 2 grundejere der har opmagasineret diverse byggematerialer, affald, på grundene, og trods henvendelse til grundejerne, sker der ikke yderligere. Vi overdrager nu sagen til vores advokat, og går rettens vej for at få ryddet op.

    

   Ud- og indkørsel til området

   Dialog med Guldborgsund Kommune omkring ud- og indkørsel til området pågår, og vi foreslår nu, at der etableret en til- og frakørsel fra selve rundkørslen på Marielyst Strandvej. Specielt i højsæsonen holder der mange biler, og der er meget trafik, på- og ved parkeringspladsen ved Velkomstcentret.

    

   Flaskecontainere ved indkørslen til Strandparken

   Vi kontakter nu Guldborgsund Kommune for at få fjernet flaskecontainere m.v. der står ved indkørslen til Strandparken. Der har igennem sommeren stået meget affald, da gæster i Marielyst generelt bruger stedet som renovationsområde, og det har været meget lidt kønt.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 29. juni 2008

   Fælleshuset

   Byggeri fortsat i fuld gang, det skrider frem.
   Dialog om materialer, indretning, udstyr m.v. pågår.

   Info om leje af fælleshus m.v. skal ud på hjemmesiden, og første henvendelse om udlejning er nu modtaget.

    

   Dræning

   Alt er drænet, og der er lagt græs ud.

    

   Asfaltering

   Arbejdet gennemført. Der mangler dog et sidste stykke af stamvejen, dialog ongoing.

    

   Vedligeholdelse af grønne områder

   Omplantning af træer gennemført. Dialog omkring oprydning og affald i området.
   Der er lavet aftale med ’Gravemesteren’ omkring snerydning, såfremt dette bliver aktuelt til vinter.

    

   Beplantning i skel

   Dialog fortsat i gang med HedeDanmark, men flere områder og grunde er beplantet, vi er i gang.

    

   Søen

   Oprensning i fuld gang. Sødoktoren har taget prøver af søen, og vi afventer resultat og konklusion herpå, før udsættelse af karper, krebs eller andet. Ronnie har nøglen til springvandet nu - og kan justere vandmængderne.

    

   økonomi

   Fin likviditet. Kontingentindbetalingerne er kommet - enkelte udeståender.

    

   Diverse

   Foto og kontaktoplysninger lagt ud på hjemmesiden, og dialog om udeståender generelt.
   Byggepligt: Uændret status, vi afventer at byggepligten indtræffer ultimo august.
   Forsikringsbehov, PostDanmarks kørsel i området, flaskecontainere m.v. drøftet.
   Henvendelse fra vagtselskab med tilbud om vagtordning - men ikke interessant på nuværende tidspunkt, primært p.g.a. økonomien og udgiften hertil.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 18. maj 2008

   Generalforsamling

   Referat, materiale til udsendelse gennemgået og godkendt.

    

   Fælleshuset

   Vi rykker for dialog med MSF A/S omkring indretning af fælleshus, og materiale til brug for udarbejdelse af skøde er sendt til advokaten.

    

   Dræning

   MSF A/S er gået i gang, enkelte områder mangler.

    

   Asfaltering

   Dialog med bowlingecentret, MSE m.fl. om asfalteringen. Flere forslag fremme - og arbejdet er nu bestilt. Bliver lavet ultimo juni. Der er bestilt 'støvbinder' til de veje som ikke asfalteres.

    

   Vedligeholdelse af grønne områder

   De træer der er gået ud - bliver udskiftet af MSF A/S. Gennemgang af området med MSF A/S - og de grundejere der roder m.v., bliver kontaktet. MSF A/S skaffer nødvendig dokumentation.

    

   Beplantning i skel

   Dialog om udestående med HedeDanmark pågår.

    

   Søen

   Der er rykket for tilladelse til udsættelse af karper. Vi tager dialog med Jens Lyn for samarbejde om oprensning af søen.

    

   Diverse

   Ansvarlige for opgaver i det kommende bestyrelsesår fastlagt, ligesom datoer for møder er aftalt, og enkelte henvendelser fra grundejere gennemgået.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 8. marts 2008

   Generalforsamling

   Der drøftes, hvilke bilag som er relevante at udsende sammen med inkaldelse til Generalforsamlingen

    

   Fælleshus

   I forbindelse med fælleshusets budget samt vores ønsker, foreslåes et møde med MSF inden påske.

    

   Konklusioner fra sidste møde

   • Bents budget fra fælleshuset godkendes
   • Udlejnings priser drøftes og godkendes
   • Der må ikke lejes ud til ungdoms grupper
   • Fælleshuset må ikke benyttes i erhvers øjemed

   Opfølgning på igangværende sager

   Fartbegrænsning

   Skilte opsættes i løbet af uge 11.

   Veje

   Vejene er nu lappet, der er ikke tilfredshed med 10'er vejen, leverandøren kontaktes.

   Dræning samt fibernet

   Dræningen er blevet forsinket, idet en gravko kørte i Guldborgsund, ny dato ønskes. Der mulighed for at fibernetmasten sættes op ved kabelhuset ved bencintanken.

   Eventuelt

   Der drøftes, hvorvidt vi skal have en bestyrelsesansvarsforsikring, dette punkt drøftes med advokat Lars Stuckert. Bestyrelsen har rykket Guldborsund kommune, op til flere gange, for at blive orienteret om konsekvensen, såfremt en grundejer ikke har påbegyndt sit bygggeri inden udgangen af august, vi har stadig ikke fået svar. Skarven er ankommet til vores sø, og dyrker kraftigt fiskeri, vi sender en ansøgning til kommunen om tilladelse til at skyde Skarven, idet vores Græskarper ellers kan få et meget kort liv. Er der evt. en jæger i foreningen, som vi kan kontakte, når tilladelsen er i hus ????

    

    

   Bestyrelsesmøde den 9. februar 2008

   Fælleshus

   Henrik og Bent har haft møde med MSF for at gennemgå økonomien, huset incl. inventar forventes at løbe op i 3.200.000 kr.
   Der er af foreningens medlemmer indbetalt 10.000 kr. pr. grund, hvilket betyder, at foreningen max. råder over 2.530.000 kr.
   For at få finansieringen af fælleshuset til at gå op, har MSF forslået, at centerbebyggelsens planlagte ferielejligheds kompleks, skulle indgå i grundejerforeningen hvilket betyder, at vi totalt set vil råde over 3.000.000 kr. Der er ikke enighed i bestyrelsen, men for at få finansieringen til at hænge sammen, accepteres indlemmelse af ferielejlighederne.
   MSF vil, såfremt de i forbindelse med byggeriet, får rådighed over Grundejerforeningens bundne midler, dække underskuddet på de 200.000 kr.
   Med hensyn til råderet over de bundne midler accepteres dette kun, såfremt vores fælleshus (ejerlejlighed) forinden er tinglyst i foreningens navn samt, at de 400.000 kr. som vi har budgetteret til inventar o.lign. hensættes, i foreningens navn, på en spærret konto.

    

   Budget 2008

   Budgettet gennemgåes, til trods for mange udgifter ser det færdige regnskab, tilfredstillende ud.
   Tilbud på 4.000kr fra "Sødoktoren"( biolog)drøftes og accepteres.

    

   Generalforsamling 2008

   Henriks oplæg til "drejebog" gennemgåes, der mangler et punkt om fuldmagt, vi bliver enige om at evt. fuldmagt til bestyrelsen skal stiles til formanden, derudover kan fuldmagt gives til enkeltpersoner som er medlem af grundejerforeningen. Der uddeles 1 stemmeseddel pr. matrikelnr. Farvede stemmesedler afskaffes, da det er vigtigt at en afstemning er hemmelig. Bestyrelsens beretning sendes ud med indkaldelsen.

    

   Opfølgning på igangværende sager

   De indkøbte skilte (fartbegrænsning) sættes snarest op af Birksø huse.
   Vejene er stadig ikke ordnet, der rykkes.
   Dræningen er udsat, MSF rykkes for ny dato.
   Der har været møde med MSF vedrørende fibernet og trådløs netforbindelse, her blev bl.a. nævnt, at der skulle opsættes en høj mast midt i området, hvilket vi på det kraftigste protesterede imod.
   Der har været problemer med springvandet, idet vandplanterne stoppede motoren, der bygges et trådnet omkring motoren, hvilket skulle afhjælpe motorstop. MSF tager sig af nedtagning og opsætning.
   Kommunen har placeret flaskecontainer ved parkeringspladsen, evt. klager vedrørene rod omkring disse rettes til kommunen.

    

   Eventuelt

   Under evt. drøftes fælleshuset drift. Opstartsfasen er ret krævende, idet der skal lægges budget, indkøbes inventar, udarbejdes lejekontrakt, husreglement o.s.v. fælles huset sættes derfor som et punkt på de førstkomne møder.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 19. januar 2008

   Kasseren fremlægger udkast til årsregnskabet 2007.
   Der er et stort overskud, hvilket skyldes henlæggelse til den ønskede asfaltering, som skal til afstemning på generalforsamlingen d. 17. april 2008.
   Der drøftes, hvor stor en egenkapital grundejerforeningen bør have, her skal der tages højde for fællesudgifter, såsom vold, pumper, sø og springvand, som kan kræve uforudsette udgifter.
   Betyrelsen mener at en egenkapital på 100.000 kr. vil være et realistisk bud.
   Kontingentet fastholdes på samme beløb, regnskabet holdes neutralt evt. med et lille overskud.

    

   Søen

   Der er enighed om, at det kunne være en god ide, at have konsulent bistand på sømiljøet, således at vi undgår store uforudsette udgifter som er set i 2007
   Der afventes tilbud fra sødoktoren.

    

   Fælleshus

   Det er dybt utilfredstillende, at der endnu ikke foreligger en pris på byggeriet. Med hensyn til inventar er der udarbejdet et foreløbigt budget.

   Der er indkøbt fartbegrænsningsskilte, som nedgraves hurtigst muligt.

    

   Dræning

   MSF A/S har lovet at dræne, samt nedlægge fibernet i løbet af februar.

    

   Marielyst fibernet

   Det er rygtedes at Marielyst fibernet overgår til Dansk kabel TV, rigtigheden heraf undersøges.

   HUSK!!! evt. foreslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være betyrelsen i hænde senest 1/3-2008

    

    

   Bestyrelsesmøde den 17. november 2007

   økonomien

   Vi har et pænt overskud. Alle udgifter vedrørende søen deles med 50% syd- og 50% nordside. Bestyrelsen er interesseret i at få klarhed over, hvornår vi kan forvente sydsiden fuldt udbygget. Dette undersøges.

    

   Fælleshus

   Byggeriet er påbegyndt. tegningerne drøftes, vi har ønsker til ændringer, arkitekten kontaktes, og der aftales et møde med MSF.

    

   Grønne områder

   Mødet med Hedeselskabet Danmark var meget positiv. Der mangler stadig beplantning i fællesarealerne, Hede Danmark afventer dræning, ligeledes tilplantes der imellem de huse som er færdigbygget. Bestyrelsen lover at komme med en tilbagemelding vedrørende, hvilke grunde som er beplantnings klar. Hede danmark erkender at bedene ikke er acceptable, og tilbyder at tage endnu et år med renholdelsen. Grundejerforeningen har overtaget vedligeholdelsen af volden, der drøftes, hvordan ukrudtet kan holdes i et acceptabelt niveau. Løsningen kunne være Round up, hvilket der dog ikke er enighed om i bestyrelsen.
   Torben havemand ønsker at udskifte den etårige aftale med en 3 årig, et af Torbens argumenter er evt. indkøb af maskiner. Såfremt der skal laves en treårig aftale forventer vi en rabat. Der aftales et møde med Torben.

    

   Søen

   Ser rimelig ud, MSF kontaktes vedrørende de to "glemte" bunker fra i sommers, hvor vi fik taget dunhammer op.

   Der har været møde med Guldborgsund kommune, da bestyrelsen er interesseret i at vide, hvordan kommunen håndhæver diverse restriktioner.

    

   Generalforsamling torsdag d. 17. april 2008

   Valg til bestyrelse, Elin og Joan er på valg, begge er villige til genvalg. Suppleanterne, Elsa og Jørgen, som vælges for et år ad gangen, er villige til genvalg.

    

   Fartbegrænsning

   Bestyrelsen har fået tilladelse til at sætte påbudsskilte op, der indkøbes 4 stk. Post og skraldevogn har fået påtalt, at vi syntes at der køres for stærkt.

    

   Vejene

   Der er nogle forsænkninger, som samler store søer, skal repareres. Asfaltering drøftes atter, der tages tilbud hjem.

    

   Dræning og fibernet

   Dræningen forventes startet inden jul. Fibernet brugerrådet har haft møde, Elsa som er suppleant i rådet, var ikke inviteret, hvilket er utilfredsstillende.

    

   Hjemmesiden

   Indtil nu har der været 620 besøgende på vores hjemmeside, men der udover har bestyrelse ingen fornemmelse for, hvorvidt medlemmerne bruger hjemmesiden som informations kilde. Ordensreglementet på engelsk mangler. lægges ind.

    

   Kriminalitet

   Der har i indeværende år været anmeldt 7 indbrud i området. De fleste tilfælde har der været tale om fladskærms- og komputer tyveri. Bestyrelsen opfordrer til at disse eftertragtede tyvekoster placeres, så de ikke kan ses fra vinduet.

   Der afholdes et ekstra ordinært bestyrelses møde d. 19. januar kl. 9.00 hos Jørgen, hvor især fælleshuset skal drøftes.

    

    

   Bestyrelsesmøde den 1. september 2007

   Status på grønne områder samt fælles arealer

   Generelt er vi ikke tilfredse med området, for meget ukrudt. Flere steder "mere ukrudt end planter", og mange planter er gået ud. Området gennemgåes sammen med HedeDanmark, ligeledes bør vi udarbejde en plejeplan for området.

    

   Søen

   Hen under sommeren har der været flere undersøgelser, samt dialog omkring søudfordringerne, bestyrelsen bliver enige om, at nu skal der ske noget med hensyn til søens "ubalance", en mulighed kan være at udsætte flodkrebs, hvilket der skal søges om, spørgsmålet er også , hvorvidt krebsene kan overleve.
   Der tages kontakt til relevante instanser.

    

   Vandudfordringer i området

   Der har været møde med Jeff, MSF A/S, konklusionen på dette møde er, at der tages kontakt til " formandskabet" (sammenslutningen af grundejer-foreningernes formænd), for at høre, hvad formandskabet agter at gøre i forbindelse med vandproblematikken. Ligeledes kontakter vi Guldborgsund kommune, idet vi mener, at kloaksystemet er underdimensioneret på grund af den voldsomme udbygning af Marielyst.
   MSF A/S har givet tilsagn om, at dræning af fællesarealerne vil blive igangsat om ca. 6-8 uger.

    

   Fælleshus

   Der tages kontakt til MSF A/S for at få en afklaring på fælleshusets tidshorisont, samt pris og placering.

    

   Fibernet

   Status er, at MSF A/S lægger fibernet ned samtidig med dræningen.

    

   Fartbegrænsning

   Der køres for stærkt, vi ønsker fartbegrænsning på vejene, har rettet henvendelse til Guldborgsund kommune vedrørende skiltning, har rykket for svar, intet nyt, kommunen afventer svar fra politiet. Vi holder kommunen til "ilden" indtil vi modtager et svar.

    

    

 •  

   

   

  Nyt fra bestyrelsen

   

  Næste generalforsamling »
  Grundejerforeningen Marielyst Strandpark Feriebys næste ordinære generalforsamling bliver afholdt den 26. april 2020.

   

   

   

   

   

  Grundejerforeningen Marielyst Strandpark Ferieby