Vi har modtaget flere henvendelser fra vores grundejere, som ønsker at placere solceller på deres tage i Marielyst Strandpark.

I byggedeklarationen for området, står der, at de primære tagflader skal udføres med røde tagsten. Kommunen har derfor i første omgang afvist en ansøgning fra grundejer i MSP omkring montering af solceller.

I den forbindelse har vi i Bestyrelsen taget kontakt til Guldborgsund Kommune med ønske om, at vi indenfor vores nuværende deklaration kan imødekomme de gode intentioner om bidrag til den grønne omstilling.

I bestyrelsen ønsker vi ikke at ændre i byggedeklarationen, og vores dialog med Guldborgsund kommune går derfor på, hvorvidt der kan laves en fortolkning/præcisering af de ovennævnte paragraffer og fortolkning af tagflader således, at solceller kan lægges på tagene indenfor deklarationen, samtidigt med at vi bevarer det ensartede udtryk i området.

Sagen ligger i øjeblikket hos kommunens jurister.