Hej allesammen! Så nærmer vi os den næste fællesdag, vi ser frem til en hyggelig dag […]
Vi har modtaget flere henvendelser fra vores grundejere, som ønsker at placere solceller på deres tage […]