Kære alle,

Blot en kort opsummering på efterårets arbejdsdag, lørdag den 24 september – Ud over vejrguderne havde en god dag med solskin og varmegrader er MSPGF rigtig glad for den store tilslutning; Vi mønstrede 30 mænd og kvinder højt – Der var kaffe og wienerbrød inden folket blev sendt i ”felten” på diverse opgaver, hvilke i flæng i kan nævnes :

  • Afskårne siv blot kørt væk, hvilke krævede et par waders og et par stærke mænd, så tak til ”sivholdet”
  • Bed-afgrænsningspæle fra fordums tid blev hevet op –  Vi talte ca. 130 stks., så godt gået til ”pæleholdet”
  • Stien rundt søen blev renset for ukrudt og andet uønsket, så tak til holdet for et super resultat
  • Vognmanden kunne den følgende mandag kører afsted med et kæmpe læs grøntaffald

Sådan kan vi blive ved, rundeller bleve skåret  ind, træer fældet for at give luft og lys – Vi havde en fornøjelig dag, hvor arbejde, hygge og ” nye ” husejere mødte vor fællesskab – det er vigtigt at vi fra MSP bestyrelse atter engang betoner at ideen og værdien af disse ” arbejdslørdage ”  er at vi mødes og hygger, bakker op om vor fælles interesser, nemlig de store fællesarealer som udgør næsten 80 % af vor Grundejerforening og deraf er en stor post for den samlede økonomi –

Så lad os holde fast i den positive trend, med ejerskab og respekt for vort område, så vor økonomi kan bruges for at løfte standarden i MSP og ikke blot til vedligehold.

Samme kan vi gøre en forskel, så velmødt i foråret 2023

Nyd efteråret og julen, MSGF giver lyd fra sig igen, når vi når 2023