Grundejerforeningen Marielyst Strandpark Ferieby

Dette er en kort beskrivelse af Grundejerforeningens formål med og processer for behandling af personoplysninger. Politikken beskriver også hvilke data der behandles og hvem der er involveret i behandlingen, samt hvilke systemer der benyttes.

Formål

I tillæg til Grundejerforeningens almindelige formål, som er tilgængelig på foreningens hjemmeside, indsamler foreningen persondata for at have overblik over hvilke medlemmer der er i foreningen, for at kunne opkræve kontingent, håndtere restancer og udskrive rykkere, og for at kunne service medlemmerne
med væsentlig information om forhold i foreningen.

Indsamlede data

Foreningen indsamler følgende obligatoriske data om det enkelte medlem:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse

Der indsamles ikke særligt personfølsomme data som et led i foreningens arbejde, hvorfor foreningen ikke indhenter samtykke fra medlemmerne. Samtykket anses for givet i det øjeblik en ejendomsmægler eller medlemmet selv oplyser foreningen om tilflytning.

Behandling af data

Foreningens Regnskabsfører / kasserer fører et medlemsregister med udgangspunkt i ovenstående data. Registret opdateres løbende i takt med til- og fraflytninger af medlemmer.
Data leveres af ejendomsmæglere og ny-tilflyttede medlemmer. Data sendes til foreningens kasserer eller formand.

Data bruges i forbindelse med:

  • Den årlige kontingentopkrævning
  • Særlige opkrævninger (f.eks. ved større vejvedligeholdelser)
  • Rykkere ved restancer
  • Evt. udsendelse af elektroniske nyhedsbreve
  • Afstemningslister i forbindelse med generalforsamlinger
  • Afstemning af ejerforhold ved opslag på tinglysning.dk

Deling af data sker i situationer, hvor foreningen overgiver restancer til retslig eller anden inddrivelse.

Sletning af data sker senest 1 år efter medlemmets fraflytning, dog først efter at eventuelle restancer er
betalt.

Øvrige forhold

Det er muligt at få oplyst kontingentstatus og hvilke data foreningen har liggende ved henvendelse til formanden.

Foreningen opbevarer ikke data ud over ovenstående.

Afgående bestyrelsesmedlemmer skal efter endt overlevering af bestyrelsespost destruere foreningens
data.

25. maj 2018