Ordensreglementet gælder hele området Marielyst Strandpark Ferieby, og skal ophænges synligt i alle udlejningshuse. Her er der links til ordensreglementet på dansk, engelsk og tysk til ophængning.

Veje

 • Der må maksimalt køres 30 km i timen på asfaltvejen / stamvejen og maksimalt 20 km i timen på øvrige veje.
 • Parkering på vejene må kun ske i kortere perioder og må ikke genere færdslen på vejene
 • Der må ikke camperes, opstilles campingvogne, trailere og lignende på vejene
 • Pas på legende børn.

Søen

 • Der må ikke bades, sejles eller fiskes i søen.
 • Affald og sten må ikke henkastes i søen.
 • Af hensyn til rottefaren, må fugle og ænder ikke fodres.
 • Stien langs søen er udelukkende gangsti.

Grunde

 • Ubebyggede grunde skal holdes fri for højt ukrudt og højt græs, og de skal holdes fri for affald af enhver art, så de fremtræder pæne og ordentlige.
 • Campingvogne, trailere, containere og lignende må ikke henstilles eller opbevares på ubebyggede grunde.
 • Beboelsesvogne til håndværkere i.f.m. med byggeri i få måneder er undtage.Beboelsesvogne til håndværkere i.f.m. med byggeri i få måneder er undtage.
 • Byggeaffald, overskydende jord, grus m.v. skal bortskaffes hurtigst muligt, og overskydende byggematerialer skal opbevares, så de ikke er til gene for naboer.
 • Ved færdiggørelse af byggeri skal veje, fællesområde og skel reetableres, såfremt de har lidt skade.
 • På byggegrunde skal byggematerialer fastgøres, så de ikke flyver rundt i området.

Musik

 • Der må ikke spilles høj musik for åbne døre og vinduer efter kl. 22.00.

Hunde

 • Hunde skal holdes i snor.
 • Deres efterladenskaber skal samles op.

Fællesarealer

 • Der må ikke camperes på fællesarealerne.
 • Der må opstilles festtelte, men de må højst stå i 4 dage i alt
 • Boldspil og andre aktiviteter på fællesarealerne må kun ske med hensyn til beplantning og naboer.
 • Af hensyn til rottefaren, må der ikke smides brød og lignende på fællesarealerne.