Jan og Hanne 228 (Hanne ville ikke fotograferes 😊) og fotograf Michael 116 var på oprydningsarbejde […]