Det har længe været et ønske at finde nogle biologiske hjælpemidler til at forsøge at holde vores sø ren og i naturlig balance. For efterhånden en del år siden blev der lavet en rapport fra Sø Doktoren som bl.a. foreslog at udsætte græskarper. Derudover har der gentagne gange ved generalforsamlinger blevet spurgt ind til samme.

Nye i bestyrelsen – nyt gåpåmod – Så Michael Thanild 243, (dengang suppleant i bestyrelsen) meldte sig frivilligt og gik i gang med projektet. Da det er ikke lovligt at udsætte græskarper i søer uden tilladelse, gik hele den administrative mølle i gang. Hvor besværligt og tidskrævende kunne det da være…?

Mange mange mails er sendt – undersøgning af hvad, hvilke og hvordan – ansøgning om tilladelser – besøg af biologer – rykke for svar – indhentning af tilbud og hvad har vi – resulterede til sidst i følgende hovedpunkter


21/1 – 2021 Mail sendt til Natur- Miljøafdelingen Guldborgsund Kommune

29/4 – 2021 2 Biologer fra Guldborgsund Kommune på besøg og inspicerede vores sø sammen med nu formand Michael og kasserer Helle (Og det var vel årets koldeste dag med regn, hagl og pivstorm) Vi var alle totalt stivfrosne

24/6 – 2021 Guldborgsund Kommune er kommet frem til at de vil give dispensation til, at vi kan sætte karper ud. Der er så iht. loven en høringsperiode. Denne dispensation (Hvis der ikke kommer indsigelser skal så godkendes i Miljøstyrelsen)

4/8 – 2021 Kom følgende:
“Til Grundejerforeningen Marielyst Strandpark Ferieby v. Michael Thanild! Center for Teknik & Miljø meddelte den 5-7-2021 dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til, at Grundejerforeningen kan udsættes græskarper og dammuslinger i jeres sø. Ved udløbet af klageperioden for afgørelsen er der ikke indkommet klager. Dette betyder, at Grundejerforeningen kan gå videre med næste trin i jeres projekt og søge Miljøstyrelsen om tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens § 31 til at udsætte græskarper, som ikke er en hjemmehørende fisk i Danmark.”

4/8 – 2021 Sender formand Michael sagen videre til Miljøstyrelsen

22/9 – 2021 Modtager Grundejerforeningen Marielyst Strandpark tilladelsen fra Miljøstyrelsen til at udsætte 20 stk græskarper i vores sø.

Afgørelsen kan findes her

10/11 – 2021 Udsættelse af 20 stk. græskarper samt dammuslinger (Muslingerne ”spiser” affald fra karper og filtrerer/renser samtidig affaldet. Hvor der kommer noget ind må der noget ud )


Velkommen til de nye beboere i Marielyst Strandpark! 🐟🐟🐟

Græskarper sættes i søen