Kære Grundejer,

Det er på bestyrelsens vegne en fornøjelse at kunne meddele at den sidste etape af vor operation

”en sø i forandring” er så godt som tilendebragt.

Der er udsat 2 centrale iltningspumper med hver 4 dertilhørende ”flydende” arme, som vil forsyne søen med ilt året rundt. Vi fik målt iltindholdet som ligger lige på kanten. Specielt i ”Midt søen” er iltindholdet dårligt. Så dette initiativ og aktiv med pumper forventer vi, vil gavne søen fremadrettet.

Det kan endvidere oplyses at CB Miljø som er pumpeleverandøren, har spottet vores nye tilflyttere (Græskarperne) som var nysgerrige, så rart at vide, at de har fundet sig til rette.

De 2 pumper vil blive installeret/camoufleret i 2 andehuse, som vi har fundet hos en herre i Odense som selv håndbygger de små huse. Vi håber således, at det hele vil tage sig indbydende ud, og at alle vil tage godt imod samme og nyde det på gåture omkring søen 😊 Vi venter lige på elektrikeren som skal sætte strøm til, så de kan komme i drift.

Skal atter engang appellere til, at hvis søen skal i balance – At det er FORBUDT at fodre vores ænder og andre beboere i søen.

Nyd billederne – Nu glæder vi os til foråret.

Go’ Jul og Godt Nytår 2022.                     

På Grundejerforenings vegne Michael Thanild