Her er som lovet materialerne til generalforsamlingen. Vedhæftet er også en fuldmagt til at stemme, bemærk […]
Alt øvrigt materiale til generalforsamling vil blive udgivet senest 14 dage før afholdelse. Husk at tilmelde […]