Kære Grundejer, Det er på bestyrelsens vegne en fornøjelse at kunne meddele at den sidste etape […]
Jan og Hanne 228 (Hanne ville ikke fotograferes 😊) og fotograf Michael 116 var på oprydningsarbejde […]
Lørdag den  23 oktober trådte bestyrelsen sammen kl 08:30 til en konstruktiv og arbejdsom formiddag / […]