Det har længe været et ønske at finde nogle biologiske hjælpemidler til at forsøge at holde […]
Jan og Hanne 228 (Hanne ville ikke fotograferes 😊) og fotograf Michael 116 var på oprydningsarbejde […]
Lørdag den  23 oktober trådte bestyrelsen sammen kl 08:30 til en konstruktiv og arbejdsom formiddag / […]
Formand Michael og Nanna havde handlet ind og lagde venlig hus og terrasse til. Lidt velfortjent […]